De toegang tot de lage-emissiezone is gebaseerd op de euronorm en het brandstoftype van uw voertuig.

Wat is de euronorm?

De euronorm is een Europese milieuscore voor voertuigen. Hoe hoger uw voertuig hiervoor scoort, hoe milieuvriendelijker het is.

In de tabel hiernaast kan u, aan de hand van de euronorm en het brandstoftype van uw voertuig, nagaan of u toegang hebt tot de lage-emissiezone. 

 

Waar vindt u de euronorm van uw voertuig?

U vindt hem op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig onder ‘milieuklasse’. Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins cijfer.

Is de euronorm van uw voertuig niet bekend?
Dan geldt de datum van eerste inschrijving zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs. Bekijk in deze tabel met welke euronorm die datum overeenkomt.

Betere luchtkwaliteit, checktool auto, premies, welke zone...Ontdek wat LEZ2020 voor u betekent.

Vind hier het antwoordop veelgestelde vragen rond de lage-emissiezone

Lees meer over: euronorm