De toegang tot de lage-emissiezone is gebaseerd op de euronorm en het brandstoftype van uw voertuig.

Wat is de euronorm?

De euronorm is een Europese milieuscore voor voertuigen. Hoe hoger uw voertuig hiervoor scoort, hoe milieuvriendelijker het is.
In de tabel hiernaast kan u, aan de hand van de euronorm en het brandstoftype van uw voertuig, nagaan of u toegang hebt tot de lage-emissiezone. 

 

Waar vindt u de euronorm van uw voertuig?

U vindt hem op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig onder ‘milieuklasse’. Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins cijfer.

Is de euronorm van uw voertuig niet bekend?

Dan geldt de datum van eerste inschrijving zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs. Bekijk in deze tabel met welke euronorm die datum overeenkomt.

 

Hoe zal de stad uw voertuig controleren? 

Vanaf 1 januari 2020 staan er op de grens met de lage-emissiezone slimme camera's (ANPR). Die zoomen in op elke nummerplaat. Eens u voorbij de borden rijdt, lezen de camera’s uw nummerplaat. Die nummerplaat wordt vergeleken met een lijst van toegelaten voertuigen (whitelist).

 

De toegelaten voertuigen zijn:

 

  • voertuigen die automatisch een toelating hebben
  • voertuigen die zich eenmalig moeten registreren om een toelating te krijgen
  • voertuigen met een tijdelijke toelating tegen betaling

 

Wie krijgt automatisch een toelating?
 

Hebt u een wagen met Belgische nummerplaat en geeft de checktool aan dat u de lage-emissiezone binnen mag? Dan moet u niets doen en hebt u automatisch toelating.

 

Wie moet zich eenmalig registreren?
 

Sommige voertuigen moeten zich vooraf registreren, omdat de Stad Gent niet over alle gegevens beschikt. Rijdt u met een van onderstaande voertuigen, dan kunt u uw wagen vanaf september 2019 gratis online registeren via www.lez2020.gent.

 

  • toegelaten voertuigen met buitenlandse nummerplaten
  • niet toegelaten voertuigen van personen met handicap

 

Wie kan een tijdelijke toelating tegen betaling kopen?
 

Sommige voertuigen zonder de vereiste euronorm mogen de lage-emissiezone toch nog tijdelijk binnen tegen betaling. Dankzij die overgangsmaatregel hebben bestuurders van deze voertuigen tijd om uit te kijken naar een alternatief. Het gaat bijvoorbeeld om dieselwagens met euronorm 4. Momenteel zijn de tarieven en specifieke voorwaarden om een tijdelijke toelating te kopen nog niet gekend. Meer informatie volgt in mei 2019.

 

Betere luchtkwaliteit, checktool auto, premies, welke zone...Ontdek wat LEZ2020 voor u betekent.

Vind hier het antwoordop veelgestelde vragen rond de lage-emissiezone

Lees meer over: euronorm