Zoekt u in de drukte van de stad soms rust en verstilling op?

Nood aan rust en verstilling te midden van de stad

Gent is een bruisende stad die befaamd is om haar feesten, festivals en culturele leven. Toch zijn er in de stad ook luwteplekken: rustige plekken die u toelaten om even uit de dagelijkse drukte te stappen. De komende jaren wil de Stad Gent er werk van maken om die luwteplekken te beschermen én te versterken. 

Wat zijn luwteplekken?

Onder luwteplekken verstaan we rustige, openbare plaatsen waar u afstand kunt nemen van het ritme van de stad. Een plek die u tot rust brengt of waar u uw gedachten de vrije loop kunt laten. Luwteplekken zijn vaak stiller dan de omgeving. Voorbeelden van luwteplekken zijn binnentuinen, pleinen en parken. Ook een plekje langs de waterkant of een begraafplaats kan een luwteplek zijn. Soms zijn die plekjes verborgen, soms ook niet. 

Hoe wil Gent z’n luwteplekken behouden en versterken?  

De Stad Gent wil de komende jaren alles in het werk stellen om luwteplekken te behouden en te versterken. Als eerste stap peilde de stad naar de mening van haar inwoners, door middel van een online bevraging in samenwerking met het architectenduo Peymen-Jellema.

 

  • Online bevraging

Tot zondag 29 oktober 2017 of de ‘Dag van de Stilte’ konden Gentenaars deelnemen aan  een online bevraging. De enquête bestond uit 2 vragenlijsten: de ene lijst peilde naar de algemene rustbeleving in Gent, de andere peiling vroeg Gentenaars om hun favoriete luwteplekken te beoordelen. De respons toonde aan dat het thema ‘verstilling’ leeft bij de Gentenaars.

 

In juni 2018 maakt de Stad Gent de globale resultaten bekend via de website. Het zal vooral gaan om waardevolle informatie over de spreiding en de criteria van de Gentse luwteplekken. Het is echter niet de bedoeling om alle bestaande luwteplekken zomaar online te plaatsen.  Luwteplekken moeten luw blijven.

 

  • Nauwe samenwerking met de grondleggers

De voorbije twee jaar deed het architectenduo Peymen-Jellema onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de stad, met Gent als studiegebied. Ze bedachten de term luwteplek en identificeerden een aantal ruimtelijke kwaliteiten die de beleving van een luwteplek bepalen. De studie van Peymen-Jellema vormt de basis voor het onderzoek van Stad Gent naar de Gentse luwteplekken.

Het onderzoek is geïnspireerd door de sociaal-culturele beweging Waerbeke die al jaren het thema stilte, rust en ruimte in Vlaanderen maatschappelijk aan de orde stelt. Onder andere met de 'Dag van de stilte'.

 

Lees meer over: luwteplekken, rust

Stap eens uit de drukte op een rustig plekje in de stad