Zoekt u in de drukte van de stad soms rust en verstilling op?

Waar zoekt u luwte in de stad?

In een stad als Gent zijn rustige plekken en plekjes van groot belang. Stad Gent wil de komende jaren werk maken van het behoud en versterken van deze luwteplekken. Hierbij roepen we graag uw hulp in. Vul beide enquêtes in, laat weten welke uw favoriete rustige plekjes zijn en hoe ze kunnen verbeterd worden. U kunt uw stem nog laten horen tot de Dag van de stilte op 29 oktober.

Wat zijn luwteplekken?

Onder luwteplekken verstaan we rustige, openbare plekken die bezoekers toelaten om even uit de dagelijkse drukte te stappen en afstand te nemen van het ritme van de stad. Een plek die u tot rust brengt of waar u uw gedachten de vrije loop kan laten. Een plek waar ruimte is voor aandacht en focus. Voorbeelden van luwteplekken zijn binnentuinen, pleinen en parken. Ook een plekje langs de waterkant of een begraafplaats kan een luwteplek zijn.

Luwteplekken zijn vaak stiller dan de omgeving. Onderzoek wees uit dat ook heel wat andere ruimtelijke kwaliteiten van zo’n plek ervoor zorgen dat afstand nemen en tot rust komen daar mogelijk zijn. De omslotenheid en inrichting van de plek zijn hier voorbeelden van.

Geef uw mening

We zijn benieuwd hoe Gentenaars hun luwteplekken en Gent in het algemeen ervaren.

Vindt u Gent rustig, of eerder druk en lawaaiig? Omdat een groot aantal van de vragen gaat over wonen in Gent kunnen aan dit algemene onderzoek enkel Gentenaars en kotstudenten deelnemen.
Geef uw meningover de algemene rustbeleving in Gent

Wat maakt uw luwteplek zo bijzonder? Alle Gentenaars, maar ook studenten en andere Gentgebruikers kunnen aan dit onderzoek deelnemen:

Ga naar de vragenlijsten beoordeel uw favoriete luwteplek

Tip: Het kan goed zijn om de luwteplek in kwestie eens te bezoeken met de vragenlijst bij de hand. Download (of print) daarvoor de offline versie van de vragenlijst. We vragen wel om uw resultaten steeds via de online vragenlijst aan ons door te geven.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Beide enquêtes worden afgesloten op zondag 29 oktober (Dag van de Stilte).
In het voorjaar van 2018 wordt de analyse van uw ervaringen bekendgemaakt via de website van Stad Gent en het Stadsmagazine. De locaties zelf zullen niet gepubliceerd worden. Luwteplekjes moeten luw blijven. 

De twee vragenlijsten zullen waardevolle informatie opleveren. Een beter beeld van de noden van de Gentenaars vormen een perfecte basis voor de Stad Gent om de komende jaren werk te maken van het behoud en versterken van luwteplekken en het verder uitstippelen van het stedelijk beleid.

Samenwerking met de grondleggers van de luwteplek

De voorbije twee jaar deed het architectenduo Peymen-Jellema onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de stad, met Gent als studiegebied. Ze bedachten de term luwteplek en identificeerden een aantal ruimtelijke kwaliteiten die de beleving van een luwteplek bepalen. De studie van Peymen-Jellema vormt de basis voor het onderzoek van Stad Gent naar de Gentse luwteplekken. Lees meer over de luwteplek op de website van Peymen-Jellema.

Deze campagne is mede geïnspireerd door de sociaal-culturele beweging Waerbeke die al jaren het thema stilte, rust en ruimte in Vlaanderen maatschappelijk aan de orde stelt. Onder andere met de 'Dag van de stilte'.

Zoekt u in de drukte van de stad soms rust en verstilling op? Deel uw mening via de vragenlijsten.