Wat houdt deze formule in? Hoe vindt u een graf? Welke subsidies zijn mogelijk?

U bent een engel

Door Gents erfgoed onder uw vleugels te nemen, bewijst u uzelf, uw familie én de Gentenaars een mooie dienst.

Het hergebruik biedt een unieke kans om te beschikken over een historisch grafmonument voor uzelf en uw dierbaren.
Als u kiest voor een grafteken in goede staat, dan krijgt u na goedkeuring van uw dossier het grafteken in bruikleen en start de concessie op het moment van de eerste begrafenis.

Als u het graf restaureert, krijgt u het hergebruik van een waardevolle grafkelder via een concessie van 50 jaar.  Die vangt  aan op het moment van de eerste begrafenis.

Het hergebruik in detail

 

Welke grafmonumenten kunt u als laatste rustplaats nemen?

 • Keldergraven waarvan de concessie is verstreken.
 • Ze zijn uniek en waardevol maar er rust geen historische figuur in.
   

Wat verwachten we van u?

Als u kiest voor een graf zonder restauratiewerken:

 • U sluit een overeenkomst af met de Stad Gent.
 • U onderhoudt het graf.

Als u kiest voor een graf met restauratiewerken:

 • U sluit een overeenkomst af met de Stad Gent.
 • U restaureert het graf en onderhoudt het. De kost voor de restauratie is afhankelijk van het grafmonument. Ze benadert de prijs van een concessie.
   

Wat krijgt u in ruil voor de restauratiekost?
 

 • U mag een waardevol grafmonument gebruiken voor uzelf en/of uw dierbaren.
 • U kunt er zowel kisten als urnen in onderbrengen.
 • U mag hierop uw eigen naam aanbrengen.
 • U krijgt een concessie voor 50 jaar. Een concessie heeft een waarde van ongeveer 6.500 tot 8.000 euro. Ze begint te lopen na de voltooiing van de restauratie. 

Leesde folder ‘Graf zkt engelbewaarder (m/v)’

Een zoektocht op maat

Niet elk graf komt in aanmerking voor hergebruik. Twee belangrijke voorwaarden zijn dat er geen concessie op mag rusten en dat de kelder nog stabiel is. Wellicht heeft u zelf ook bepaalde voorkeuren.

In de catalogus vindt u al enkele mogelijke graven. U mag ook zelf een grafmonument voorstellen. Ga daarom zelf al eens kijken op de begraafplaats van uw keuze. U kan ook met een medewerker van de Groendienst op stap voor meer info. De Stad Gent helpt u graag in de zoektocht naar een grafmonument op uw maat.

Opgepast: Op de begraafplaats van Drongen en op de Zuiderbegraafplaats is de bodem te nat en kan de stabiliteit van de waardevolle grafmonumenten niet gegarandeerd worden. Daar kan u dus geen grafmonument hergebruiken.

U wil een historisch graf hergebruiken?Neem dan een kijkje in de catalogus van de beschikbare graven. (1.54 MB)Meer info nodig?Mail uw vraag naar de Groendienst

Wil u een subsidie aanvragen voor de restauratie van funerair erfgoed?Lees het subsidiereglement

Dit graf op de Westerbegraafplaats komt in aanmerking voor hergebruik.