Parkeren voor personen met een beperking

Personen met een beperking kunnen bovengronds bijna overal gratis parkeren. Ondergronds zijn plaatsen voorzien, maar die zijn wel betalend.

Kunnen personen met een beperkte mobiliteit toegang krijgen tot het autovrij gebied?

Jazeker, personen met een beperkte mobiliteit kunnen met de wagen toegang krijgen tot het autovrij gebied.

Welke maatregelen worden er getroffen om het gebied toegankelijk te houden voor personen met een beperkte mobiliteit?

Er worden verschillende maatregelen genomen om het autovrij gebied toegankelijk te houden voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Geldt mijn kaart voor mensen met een beperking ook op voorbehouden bewonersplaatsen?

Beschikt u over een parkeerkaart voor personen met een beperking, dan kan u in veel gevallen gratis parkeren.

Wat en waarom?

Hoe houden we het voetgangersgebied autoluw? Het Mobiliteitsplan maakt het systeem van vergunningen een stuk eenvoudiger.

Principes van het Circulatieplan

De binnenstad ontlasten van doorgaand verkeer: daarvoor zorgt het Circulatieplan. Wie in de stad moet zijn, raakt zo vlotter ter bestemming.

Wat en waarom?

Een nieuw Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden.

Presentaties informatieavonden

Download de presentatie van informatieavonden 'horeca' en 'handelaars autovrij gebied'

Kan ik met een parkeerkaart voor gehandicapten op een voorbehouden bewonersplaats parkeren?

Neen. Aangezien deze plaatsen voorbehouden zijn voor houders van een bewonerskaart.

Parkeren op straat

Parkeren op straat verschilt in prijs en tijdsduur naargelang de tariefzone. In iedere zone kunt u een aantal minuten gratis parkeren.

Pagina's