Parkeren voor personen met een beperking

Personen met een beperking kunnen bovengronds bijna overal gratis parkeren. Ondergronds zijn plaatsen voorzien, maar die zijn wel betalend.

Kunnen personen met een beperkte mobiliteit toegang krijgen tot het autovrij gebied?

Jazeker, personen met een beperkte mobiliteit kunnen met de wagen toegang krijgen tot het autovrij gebied.

Welke maatregelen worden er getroffen om het gebied toegankelijk te houden voor personen met een beperkte mobiliteit?

Er worden verschillende maatregelen genomen om het autovrij gebied toegankelijk te houden voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Wat en waarom?

Hoe houden we het voetgangersgebied autoluw? Het Mobiliteitsplan maakt het systeem van vergunningen een stuk eenvoudiger.

Principes van het Circulatieplan

De binnenstad ontlasten van doorgaand verkeer: daarvoor zorgt het Circulatieplan. Wie in de stad moet zijn, bereikt vlotter zijn bestemming.

Wat en waarom?

Een nieuw Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden.

Burgerkabinet

Het Burgerkabinet: inspraak in het Circulatieplan

Principes van het Parkeerplan

Het Parkeerplan schept meer parkeerruimte dicht bij de bestemming voor kortparkeerders en bewoners.

Presentaties informatieavonden

Download de presentatie van informatieavonden 'horeca' en 'handelaars autovrij gebied'

Kan ik met een parkeerkaart voor gehandicapten op een voorbehouden bewonersplaats parkeren?

Neen. Aangezien deze plaatsen voorbehouden zijn voor houders van een bewonerskaart.

Pagina's