Parkeren voor personen met een beperking

Personen met een beperking kunnen bovengronds bijna overal gratis parkeren. Ondergronds zijn plaatsen voorzien, maar die zijn wel betalend.

Kunnen personen met een beperkte mobiliteit toegang krijgen tot het autovrij gebied?

Jazeker, personen met een beperkte mobiliteit kunnen met de wagen toegang krijgen tot het autovrij gebied.

Welke maatregelen worden er getroffen om het gebied toegankelijk te houden voor personen met een beperkte mobiliteit?

Er worden verschillende maatregelen genomen om het autovrij gebied toegankelijk te houden voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Burgerkabinet

Het Burgerkabinet: inspraak in het Circulatieplan

Principes van het Circulatieplan

Minder doorgaand verkeer, betere bereikbaarheid. Daarvoor zorgt het Circulatieplan. Hier lees je ook de integrale tekst van het plan.

Wat en waarom?

Het Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden. Hier vind je ook een link naar de integrale tekst.

Principes van het Parkeerplan

Meer parkeerruimte dicht bij de bestemming voor kortparkeerders en bewoners. Hier leest u ook de volledige tekst van het Parkeerplan.

Kan ik met een parkeerkaart voor gehandicapten op een voorbehouden bewonersplaats parkeren?

Neen. Aangezien deze plaatsen voorbehouden zijn voor houders van een bewonerskaart.

Parkeren op straat

Parkeren op straat verschilt in prijs en tijdsduur naargelang de tariefzone. In iedere zone kunt u een aantal minuten gratis parkeren.