Circulatieplan en Parkeerplan zijn onderdelen van het Mobiliteitsplan

De drie begrippen worden vaak door mekaar gehaald. Hoewel ze met elkaar te maken hebben, zijn het geen synoniemen. Het Mobiliteitsplan is het overkoepelende begrip en omvat de strategische visie van de Stad Gent om het verkeer over heel haar grondgebied in goede banen te leiden.

Het Circulatieplan, dat werd ingevoerd op 3 april 2017, is een onderdeel van het Mobiliteitsplan en betreft het gebied binnen de stadsring (R40). Het Circulatieplan is een gedetailleerd plan om de verkeersstroom in en uit de stad te regelen. Het Circulatieplan wil het stadscentrum ontlasten van doorgaand verkeer, door het gebied binnen de stadsring in sectoren op te delen en door rijrichtingen te veranderen. Daardoor kunnen weggebruikers die in het centrum moeten zijn, hun bestemming vlot bereiken. Tegelijk wordt het autovrij gebied aanzienlijk groter.

Ook het Parkeerplan, dat uitgerold werd in de eerste helft van 2016, maakt deel uit van het Mobiliteitsplan. Het behandelt - zoals de naam al doet vermoeden - alle parkeermaatregelen van de Stad Gent. Dat geldt zowel voor fiets- als autoparkeren. Zo zijn er nieuwe parkeertariefzones en -automaten, andere grenzen voor de bewonerszones, extra park-and-rides, meer fietsenstallingen, enzovoort. Voorlopig voorziet het Parkeerplan maatregelen in het gebied binnen de R40, de Brugse Poort, de ruime buurt rond de stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort, The Loop, de Afrikalaan en enkele kernen van de deelgemeenten.