Op donderdag 24 november 2016 passeerde de 1 miljoenste fietser aan de Visserij. En dat is een primeur!

Op donderdag 24 november 2016 rond het middaguur is de miljoenste fietser aan de Visserij in de bloemetjes gezet. Het is de eerste keer sinds de metingen dat de Stad Gent op een jaar tijd meer dan 1 miljoen fietsers telt op de populaire fietsroute.

Elke fietser die aan de Visserij passeert kijkt uit naar het moment waarop hij de fietstelpaal voorbijrijdt en de teller omhoog ziet gaan. De fietstelpaal registreert sinds augustus 2011 hoeveel fietsers er dagelijks passeren aan de Visserij. Vandaag kwam de teller op één miljoen fietsers te staan, geteld vanaf 1 januari 2016. En dat is een primeur.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw beloonde de miljoenste fietser met een waardebon van een fietswinkel. Alle andere fietsers aan de Visserij werden aangemoedigd met een fietsgadget.

Drukke fietsas

Sinds de aanleg van de brug tussen het Keizerpark en de Visserij, en het omvormen van de Visserij tot fietsstraat, is de Visserij een belangrijke fietsroute die Ledeberg en Gentbrugge verbindt met de Gentse binnenstad. Dagelijks passeren hier ongeveer 3668 fietsers.

In vier jaar tijd is het aantal fietsers per jaar aan de Visserij bijna verdubbeld. In 2012 werden 647.579 fietsers geregistreerd. In 2016 ronden we eind november de kaap van 1 miljoen.

Investeren in veilige fietsroutes

De Stad Gent wil meer ruimte geven aan fietsers en investeert fors in haar fietsinfrastructuur. In het nieuwe Mobiliteitsplan zet de Stad Gent in op meer verkeersluwe straten, meer en betere fietsenstallingen, en veilige oversteekplaatsen op drukke verkeersassen. Daarmee wil de Stad het comfort en de veiligheid van de fietsers verhogen, en wil de Stad meer Gentenaars op de fiets krijgen (35% tegen 2030).

Dat de ingrepen aan de fietsinfrastructuur lonen en meer fietsers op de been brengen, tonen de cijfers van de fietsroute aan de Visserij. Ook aan de fietstelpaal langs de Coupure zien we het aantal fietsers elk jaar toenemen. Daar wordt dit jaar voor het eerst mogelijks de kaap van de 2 miljoen fietsers gerond.

Lees meer over het wat het Mobiliteitsplan betekent voor fietsers.

Miljoenste fietser aan de Visserij