Een deel van de Coupure Links, tussen Contributiebrug en Pieter Colpaertsteeg, en Jan Van Hembysebolwerk worden vanaf 3 april fietsstraat.

Coupure Links – Jan Van Hembysebolwerk

De Coupure Links van Contributiebrug tot Pieter Colpaertsteeg wordt fietsstraat voor stadinwaarts fietsverkeer. Dat wil zeggen dat fietsers die stadinwaarts fietsen, van Contributiebrug richting Rozemarijnbrug, vanaf 3 april de rijweg van Coupure Links nemen. Fietsers die staduitwaarts rijden moeten gebruik blijven maken van het bestaande fietspad. Jan Van Hembysebolwerk wordt fietsstraat in beide richtingen.

Op de herkenbare bruinrode coating die voor fietsstraten gebruikt wordt, is het nog even wachten. Vanaf het weekend van 1 en 2 april zullen de verkeersborden die aanduiden dat dit een fietsstraat is, zichtbaar zijn.

Optimalisatie Oost-West fietsroute

De wijzigingen kaderen in de optimalisatie van de drukke Oost-West fietsroute. Het fietsgebruik is er sinds ingebruikname enorm toegenomen, waardoor de capaciteit van het huidige fietspad niet langer voldoet. In de toekomst wordt heel de Coupure Links fietsstraat. Het deel van de Coupure Links tussen Contributiebrug en Pieter Colpaertsteeg wordt nu al fietsstraat om het uitgaand fietsverkeer op het fietspad meer opstelruimte te geven aan het kruispunt met de Contributiebrug.

Op 3 april worden de lichten aan de oversteek van de Contributiebrug geactiveerd. Deze lichten moeten een veilige en vlotte oversteek van fietsers garanderen. De komende weken wordt het kruispunt verder afgewerkt. In de toekomst wil de Stad Gent hier een fietsonderdoorgang voorzien.

Fietsstraat

In een fietsstraat krijgen fietsers voorrang op autobestuurders in de straat en uit de zijstraten. Motorrijtuigen mogen fietsers niet inhalen en niet sneller dan 30 km/u rijden. Fietsers moeten wel voorrang blijven verlenen aan overstekende voetgangers op een zebrapad.