Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad worden parkeertarieven en parkeerduur logischer op elkaar afgestemd.

Na de invoering van het nieuwe Parkeerplan in mei 2016, zou het plan worden bijgestuurd indien nodig. De komende maanden worden een aantal maatregelen genomen om het Parkeerplan te optimaliseren. Er komen bezoekerstickets voor bewoners van de rode en oranje zone en de maximale parkeerduur in de gele zone wordt verlengd tot 5 uur. Hiermee komt het stadsbestuur tegemoet aan een aantal noden van bewoners, handelaars en bezoekers.

Parkeertarieven worden op elkaar afgestemd

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, worden de parkeertarieven logischer op elkaar afgestemd.

De tarieven van de parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis dalen. Zo komt er een evenwicht tussen bovengrondse en ondergrondse parkeertarieven in de oranje zone. Dat betekent dat parkeren in de toekomst in die parkings slechts 1 euro per uur bedraagt, met een maximum van 10 euro. Nu is dat nog 14 euro.

Ten vroegste vanaf juli 2017 verlaagt het avondtarief vanaf 19 uur in alle ondergrondse parkings van de Stad Gent naar 1 euro per uur. Dat wordt afgetopt tot maximaal 4 euro. Wie na 19 uur langer parkeert dan 4 uur, betaalt dus 4 euro. Momenteel bedraagt het avondtarief 1,5 euro per uur, met een maximum van 6 euro.

Deze maatregelen zorgen er voor dat de parkeerdruk op straat verlaagt. Dat is goed voor de bewoners van het centrum. Ook voor de bezoekers en de handelaars is dit voordelig.

- Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Op de koopzondagen geldt vanaf juli 2017 het zondagtarief van 1,5 euro per uur, met een maximum van 6 euro per dag voor alle ondergrondse parkings. Nu is dat nog het gewone 'weektarief'.

Bezoekerstickets voor bewoners van de rode en oranje zone

Bij de invoering van het Parkeerplan in mei 2016 is het betalend avondparkeren uitgebreid in tijd en in ruimte. In de rode en oranje zone moet men betalend parkeren tot respectievelijk 24 en 23 uur. Om bezoekers van bewoners van beide zones tegemoet te komen, zal de Stad Gent jaarlijks 12 digitale bezoekerstickets per domicilie uitreiken. Deze zijn enkel geldig van 19 tot 24 uur. Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt momenteel wanneer deze bezoekerstickets al kunnen worden uitgereikt.

Parkeerduur in gele zone wordt verlengd

In de gele zone (stationsbuurten) is er nood aan langer parkeren. Vandaag kan men er een parkeerticket nemen dat maximum 3 uur geldig is. De parkeerduur in de gele zone zal worden verlengd naar 5 uur. Het tarief in de gele zone bedraagt 1,5 euro per uur. Ook hier wordt onderzocht hoe snel dit kan ingaan. De parkeerapp die wordt voorgesteld op 31 mei 2017, maakt vanaf dan een langere parkeerduur in die zone al mogelijk.

In het najaar van 2017 zal de afbakening van de randen van het groene gebied op een aantal plaatsen worden bijgestuurd.