Iedereen die in het autovrij gebied moet zijn, mag dat alleen met een vergunning.

De vergunning is gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig. Alle nummerplaten van voertuigen die het autovrij gebied binnen rijden worden gescand. Wie geen geldige vergunning heeft, krijgt een boete. 

Geen sensibiliseringsbrieven meer 

Na de invoering van het circulatieplan op 3 april is er aangekondigd dat er in het begin niet te streng zou worden opgetreden. Wie was vergeten om een vergunning aan te vragen of wie ergens reed waar dat niet mocht, kreeg een waarschuwing in de bus. De gedoogperiode is nu voorbij. 

Vanaf 1 mei worden er geen sensibiliseringsbrieven meer verstuurd. Wie dan nog onterecht in het autovrij gebied rijdt, ontvangt een gasboete van 55 euro. 

Door de knip? Geen goed idee.

Een aantal straten in de stad zijn ‘geknipt’, om doorgaand verkeer in het centrum te vermijden. De drie grote knippen zijn de Ottogracht, de Bargiebrug en Lippensplein. Slechts een beperkt aantal voertuigen mag daar nog door: voertuigen van De Lijn, hulpdiensten en professionele zorgverstrekkers, taxi’s en voertuigen voor de afvalophaling. Alle andere voertuigen mogen daar niet door. Rijdt u er toch door en staat uw nummerplaat niet op de lijst van toegestane voertuigen dan krijgt u daarvoor ook een gasboete. 

Niet op de fiets door een Voetgangersstraat

Ook voor andere overtredingen is de aanloopperiode voorbij. Bij de start van het Circulatieplan werd er nog van uitgegaan dat de situatie voor iedereen nieuw was en dat iedereen nog moest wennen. Die periode loopt nu ten einde. 

Zo mag u tussen 11 en 18 uur bijvoorbeeld niet meer fietsend door een voetgangersstraat. Fietsers moeten daar even omrijden of moeten met de fiets aan de hand verder. Dat is zo in de Mageleinstraat, de Kalandestraat tot en met de Koestraat, de Langemunt en de Donkersteeg en van juni tot en met september ook op de Graslei. 

De politie trad tot nu toe vooral sensibiliserend op, maar wie vanaf mei nog fietsend een voetgangersstraat doorrijdt tussen 11 en 18 uur, riskeert een boete. 

Meer informatie

Lippensplein