De gratis fietskaart bevat een overzicht van snelle fietsverbindingen in Gent en tips om veilig te fietsen.

Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent pakt uit met een vernieuwde fietskaart. Ze bevat een overzicht van snelle fietsverbindingen in Gent en tips om veilig te fietsen. De fietskaart is compact en past perfect in de broekzak. U kunt de gratis fietskaart afhalen in de Stadswinkel en aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf. Gemeenschapswachten delen fietskaarten uit aan de voetgangersstraten van 18 tot 22 april.

Fietsroutes en voorzieningen voor fietsers in kaart

De fietskaart geeft een overzicht van de hoofdfietsroutes en aanvullende fietsroutes in Gent. Deze routes zijn de snelle fietsverbindingen die de Stad aanbeveelt. De voorkant van de kaart toont de fietsroutes in het volledige Gentse grondgebied, inclusief de Gentse haven, en de belangrijkste randgemeenten. Een indicatieve fietsafstand geeft aan hoe lang u onderweg zult zijn. De achterkant brengt het centrum van Gent meer in detail in kaart. Het vormt het ideale instrument om uw fietsroute door de stad uit te stippelen. Fietspoorten geven aan wat de beste punten zijn om als fietser de stadsring R40 te kruisen.

Heel wat nuttige fietsvoorzieningen zijn opgenomen op de kaart: overdekte fietsenparkings, fietspompen, openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen, en fietspunten voor fietsverhuur en –herstel. De kaart toont fietsers ook de weg naar openbare toiletten, park-and-rides en de locaties voor de deelfietsen die vanaf de zomer van 2017 beschikbaar zijn.

Tips om veilig te fietsen

De fietskaart reikt fietsers een aantal tips aan om fietsdiefstal te voorkomen. Ook wil de Stad Gent veilig fietsgedrag promoten en de aandacht vestigen op enkele vuistregels uit de wegcode. Een aantal specifieke verkeerssituaties voor fietsers worden ook uitgelegd, zoals de voetgangersstraat, de fietsstraat en rechts door rood.

Een fietskaart ophalen

U kunt een gratis fietskaart afhalen in de Stadswinkel (Botermarkt 17 A) en aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf (Sint-Michielsplein 9).

Gemeenschapswachten delen fietskaarten uit aan de voetgangersstraten van 18 tot 22 april.

De fietskaart heeft een compact formaat, en plooit op tot de grootte van een postkaart zodat ze perfect in de broekzak past.

Digitaal

Stippelt u uw route liever digitaal uit? De fietsrouteplanner toont u hoe u het snelste met de fiets van A naar B gaat.

Blijf op de hoogte van alle fietsrealisaties in Gent op de facebookpagina Gent fietst.