Het Gentse stadsbestuur neemt opnieuw een voortrekkersrol op in burgerparticipatie.

Rekening houden met alle doelgroepen

Met kwalitatieve bevragingen en een burgerkabinet willen we de vinger aan de pols houden bij de burger. Stad Gent blijft aandacht hebben voor de noden van specifieke doelgroepen zoals zorgverstrekkers, aannemers, mensen met een beperking … In de loop van 2016 plannen we gesprekken met hen om voor hun bekommernissen oplossingen te zoeken. Na de invoering van het Circulatieplan, op 3 april 2017, worden deze gesprekken vervangen door kwalitatieve bevragingen van Gentenaars en bezoekers om zo mogelijke knelpunten die nog opduiken op te vangen en aan te passen.

Burgerkabinet

Een belangrijk instrument voor inspraak wordt het toekomstige burgerkabinet. Het burgerkabinet zal bestaan uit een groep Gentenaars die om de vier maanden (juni 2017, oktober 2017, januari 2018 en mei 2018) samenkomen om het Circulatieplan mee te evalueren. Het oordeel en de adviezen van het burgerkabinet zullen worden gebruikt om het Circulatieplan te verbeteren en om oplossingen te realiseren voor specifieke problemen.

Op deze manier pioniert het Gentse stadsbestuur met nieuwe participatie, steeds met het doel voor ogen om de leefkwaliteit te verhogen en te zorgen dat het aangenamer en gezonder toeven is in de stad.