Stationsbuurt Noord krijgt er 522 fietsparkeerplaatsen bij. De gebiedsgerichte plaatsing werd goedgekeurd door het college.

Het college van 22 december 2016 keurde de plaatsing van 66 nieuwe fietsenstallingen in de Stationsbuurt Noord goed. Deze maatregel levert de buurt 522 fietsparkeerplaatsen op. De gebiedsgerichte plaatsing kadert in het Parkeerplan, waarin de Stad Gent streeft naar een openbare fietsenstalling op 100m van elke deur in wijken met een hoge woondensiteit.

522 fietsparkeerplaatsen in Stationsbuurt Noord

In het voorjaar van 2017 krijgt de Stationsbuurt Noord er op 66 locaties nieuwe fietsenstallingen bij, goed voor 522 nieuwe fietsparkeerplaatsen. De Stationsbuurt Noord is een buurt met heel wat onderwijsinstellingen, werkgevers, horeca, studenten en bewoners. De fietsparkeerdruk is er op bepaalde momenten en locaties dan ook groot. Een grondige screening naar de behoeften en opportuniteiten betreffende fietsparkeren was aan de orde.

De Stad Gent voerde een locatieonderzoek om de plaatsing van de fietsenstallingen te bepalen. Hierin werden spontaan gestuurde suggesties van bewoners en het advies van de wijkregisseur meegenomen. Ook de norm om op 100m van elke voordeur een fietsenstalling te voorzien, telde mee.

Parkeerplan Gent: gebiedsgerichte plaatsing

Meer fietsers betekent een hogere nood aan fietsenstallingen. Stad Gent werkt in het kader van haar Mobiliteitsplan aan een Parkeerplan met een gebiedsgerichte aanpak voor de volledige stad. Dit houdt in dat ernaar gestreefd wordt om in de dichtst bevolkte wijken een fietsenstalling te voorzien op 100m van elke voordeur. Deze wijken liggen doorgaans in de 19de eeuwse gordel en worden gekenmerkt door de typische gesloten bebouwing, waardoor het voor bewoners vaak onmogelijk is hun fiets in huis te stallen.

De Brugse Poort, Rooigem-Malem, Ledeberg en Oud-Gentbrugge werden reeds gescreend en voorzien van fietsenstallingen binnen dit kader. De eerstvolgende buurten die de Stad Gent gezamenlijk onder de loep zal nemen zijn Macharius-Heirnis en Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Lees meer over het Mobiliteitsplan.

Locaties fietsenstallingen

In deze straten komen er fietsenstallingen.

Locaties Aantal fietsparkeerplaatsen
Aaigemstraat 22
Beemdstraat 10
Bommelstraat 10
Burggravenlaan 15
Charles de Kerckhovelaan 5
Corbiestraat 5
Distelstraat 5
Duifhuisstraat 14
Eedverbondkaai 5
Fortlaan 10
Frans de Potterstraat 9
Gangmakersstraat 5
Handbalstraat 10
Herfststraat 5
Jakob Heremansstraat 10
Koningin Fabiolalaan 12
Koning Albertlaan 30
Koning Leopold II-laan 20
Koningin Elisabethlaan 34
Kortrijksesteenweg 30
Kraaistraat 10
Krijgslaan 10
Lentestraat 5
Lostraat 33
Lucas de Heerestraat 18
Monterreystraat 5
Normaalschoolstraat 15
Ottergemsesteenweg 10
Parklaan 10
Patijntjestraat 20
Paul Fredericqstraat 5
Prinses Clementinalaan 8
Sint-Coletastraat 5
Sint-Juliaanstraat 5
Sint-Paulusstraat 5
Smidsestraat 4
Sportstraat 35
Stropkaai 5
Tenderstraat 10
Verpleegsterstraat 8
Victoriastraat 10
Winterstraat 10
Zwijnaardsesteenweg 10