De twee fietsparkeervakken op de Korenmarkt krijgen een definitieve vorm. De werken starten 6 juni en lopen af eind juni.

Op 6 juni starten de werken aan de fietsparkeervakken op de Korenmarkt. De tijdelijke mat en stalling aan Hema en Casa ruimen plaats voor twee definitieve fietsparkeervakken, bestemd voor kortparkeren. De fietsparkeervakken zijn zo ontworpen dat ze passen in het historische kader van de binnenstad. Ten laatste 30 juni hoopt de Stad de werken af te ronden. De fietsparkeervakken geven plaats aan 53 fietsen.

Extra fietsenstallingen tijdens de werken

De mat en tijdelijke stalling verdwijnen en maken plaats voor een definitieve markering. Borden om de werken aan te kondigen staan er al een weekje. Vanaf vrijdag 2 juni start de Stad met het ontruimen. De fietsen die er achtergebleven zijn, zullen aan de kant gezet worden. De mat zelf en de tijdelijke stallingen verdwijnen ook op 2 juni. De werken aan de nieuwe fietsparkeervakken starten op dinsdag 6 juni en lopen maximum tot vrijdag 30 juni.

Tijdens de werken voorziet de Stad Gent extra fietsenstallingen op de Korenmarkt ter hoogte van huisnummer 20. Deze tijdelijke stallingen zijn tijdens de hele periode van de werken beschikbaar.

Van tijdelijk naar definitief fietsparkeervak

Sinds begin 2015 vinden fietsers een tijdelijk fietsparkeervak voor de deur van de winkels Hema en Casa. De evaluatie van het fietsparkeervak toont een hoog gebruik, een grote nood aan fietsparkeermogelijkheden in de buurt, en een positieve beoordeling door de gebruiker. De Stad Gent besluit daarop het fietsparkeervak in definitieve vorm uit te voeren.

Past binnen historisch kader

Het toekomstige fietsparkeervak aan Hema heeft een lengte van 15m, een breedte van 3,5m, en biedt plaats aan 42 fietsen. Het vak aan Casa heeft een lengte van 8,1m, een breedte van 2,6m, en biedt plaats aan 11 fietsen.

Een band cortenstaal van 30 cm breed, met daarin een fietslogo gefreesd, omlijnt de fietsparkeervakken. Het cortenstaal krijgt na verloop van tijd een bruine roestkleur, waardoor het past binnen het historische kader van de stad.

Fietsparkeervak voor kortparkeren

Een fietsparkeervak is een afgebakend vak in de openbare ruimte dat voorzien is om fietsen te stallen. Fietsen staan er naast elkaar op hun staander, en kunnen nergens aan vastgehecht worden. Een bewuste keuze van de Stad om langdurig stallen in deze fietsparkeervakken te voorkomen. De vakken zijn bestemd voor fietsers die slechts voor een korte tijd in de buurt zijn. Bedoeling is dat er een groot verloop van fietsen is en dat het vak tijdens sluitingsuren leeg is. Fietsers die langer in de buurt zijn of die geen staander hebben, kunnen gebruik maken van de overdekte fietsenstalling Korenmarkt onder de Sint-Michielshelling.

Het fietsparkeervak biedt ook een oplossing voor buitenmaatse fietsen die niet in elke fietsenstalling kunnen parkeren, zoals bak- of cargofietsen.

Fietsparkeren in Gent

Meer fietsen betekent een hogere nood aan fietsenstallingen. De Stad Gent werkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor fietsparkeren voor de volledige stad. Wijk per wijk wordt geanalyseerd. In drukbevolkte wijken streeft de Stad naar een fietsenstalling op +- 100 m van elke voordeur. In de binnenstad en op specifieke plaatsen, zoals scholen, voorziet de Stad fietsparkeervakken voor kortparkeren.