Sinds 6 juni 2016 zijn in deze bewonerszone nieuwe parkeertarieven en tariefzones van ingevoerd

De nieuwe zones voor betalend parkeren en grotere bewonerszones moeten het voor bewoners en kortparkeerders makkelijker maken een plekje dichter bij de bestemming te vinden.

Bewonerszone 13

U kunt de huidige situatie bekijken op de interactieve webkaart. Hier vindt u alles terug over de voorbehouden bewonersplaatsen, bewonerszones, parkeertariefzones en parkeerautomaten.

Bewonerszone 13Download de kaart Download de stratenlijst van bewonerszone 13

Vraag uw bewonersvergunning aan

Met een geldige bewonersvergunning kunt u gratis parkeren in de betalende straten en voorbehouden bewonersplaatsen van bewonerszone 13 tussen 9 en 19 uur.

U hebt recht op één gratis bewonersvergunning per domicilie. Een tweede bewonersvergunning kost 250 euro per jaar.

Wie kan er een bewonersvergunning aanvragen?

Indien u voldoet aan onderstaande vereisten, dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen voor bewonerszone 13:
 

 • U bent gedomicilieerd in bewonerszone 13 (ook als u uw domicilie heeft in een straat waar geen betalend parkeren geldt).
 • U beschikt over een wagen.

Hoe vraagt u een bewonersvergunning aan?

U hebt twee mogelijkheden om een bewonersvergunning aan te vragen. U kunt uw bewonersvergunning aanvragen via het e-loket of aan de balie van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.
 

 1. Via het e-loket op www.parkeervergunningen.stad.gent
  Een bewonersvergunning aanvragen gaat het snelst met uw federaal token of elektronische identiteitskaart. Indien u wilt inloggen met uw identiteitskaart, dan moet u over een kaartlezer en uw pincode voor de identiteitskaart beschikken. Hebt u geen federaal token of geen e-ID kaartlezer, dan kunt u een code aanvragen om in te loggen. Daarvoor mailt u een scan of foto van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde) naar mobiliteit@stad.gent. U ontvangt dan een gebruikersnaam en login. 
   
 2. Aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent 
  U kunt een bewonersvergunning aanvragen aan de balie van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent op afspraak of zonder afspraak. Op dinsdag kunt u er op afspraak terecht tussen 16.30 en 19 uur. U kunt online een afspraak maken via www.stad.gent/bewonersvergunning of u kunt hiervoor bellen naar Gentinfo op 09 210 10 10.

Zonder afspraak kunt u tijdens de openingsuren van de balie uw bewonersvergunning aanvragen. U kunt hier terecht tijdens de volgende openingsuren:

 • Maandag: 9 tot 12.30 uur
 • Dinsdag: 9 tot 12.30 uur
 • Woensdag: 9 tot 12.30 uur en 14 tot 16 uur
 • Vrijdag: 9 tot 12.30 uur

 
Contactgegevens en openingsuren van het IVA Mobiliteitsbedrijf Lees meer

Welke documenten hebt u nodig voor de aanvraag van een bewonersvergunning?

U dient steeds uw identiteitskaart en kentekenbewijs van uw wagen mee te brengen. Indien het niet om uw eigen wagen gaat, zorg dan bijkomend voor een attest van de verzekeringsmaatschappij dat stelt dat u minstens medebestuurder bent, met de vermelding van uw naam en nummerplaat.

Indien u een bewonersvergunning wenst aan te vragen voor een bedrijfswagen/leasewagen, dan legt u naast het kentekenbewijs een kopie van het leasecontract voor of een attest van de werkgever dat stelt dat u de hoofdbestuurder bent.

Bent u zaakvoerder en gedomicilieerd in de nieuwe bewonerszone? Bezorg dan naast het kentekenbewijs van uw wagen ook een kopie van het Belgische Staatsblad met de statuten van het bedrijf of een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Tarieven en tariefzones

Er gelden vier tariefzones in de Gentse bewonerszones: rood, oranje, geel en groen. Hoe verder van het centrum, hoe goedkoper. Bewonerszone 13 ligt volledig in de groene tariefzone. U dient er zonder bewonersvergunning te betalen van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 19 uur.

Download hier de parkeertarieven 

Parkeerautomaten

In de bewonerszone 13, Nieuw Gent, werden 74 nieuwe parkeerautomaten geplaatst. U tikt er uw nummerplaat in aan de automaat. U hoeft geen ticket meer te leggen achter de voorruit. De parkeerwachter controleert uw parkeerrecht aan de hand van uw nummerplaat. De locaties van de parkeerautomaten vindt u op de digitale webkaart van het parkeerplan.

Ultrakort parkeren

Wie snel iets moet ophalen, kan in de groene tariefzone 2 keer 30 minuten gratis parkeren. In de gele, oranje en rode tariefzone kunt u 2 keer per dag 15 minuten gratis parkeren. Er moet minstens 20 minuten verlopen tussen beide gratis sessies en de nummerplaat van de wagen moet worden ingetikt in de parkeerautomaat. Plaatsen waar ultrakort parkeren van toepassing is, zijn duidelijk aangegeven. Bovendien kunt u de locaties van ultrakort parkeren raadplegen op de digitale webkaart.

Ook bewoners en mensen met een beperking dienen hier gebruik te maken van de parkeerautomaten en de parkeerduur te respecteren. Deze parkeerkaarten en parkeervergunningen gelden niet bij ultrakortparkeren.

Retributie

Als u niet betaalt aan de parkeerautomaat of als u onterecht parkeert (zonder geldige bewonersvergunning), dan riskeert u een retributie van 30 euro. Deze retributie geeft u dan recht op 3 uur parkeertijd. Parkeert u op een voorbehouden bewonersplaats zonder (geldige) bewonersvergunning, dan betaalt u een retributie van 80 euro voor 3 uur parkeertijd.