Er was heel wat te doen om de knippen die in het Circulatieplan werden opgenomen. Maar wat is dat nu precies, zo'n knip?

Om doorgaand verkeer uit de stad te weren, wordt op 3 april 2017 hier en daar de rijrichting gewijzigd of worden bepaalde straten geknipt. Een knip kan op diverse manieren gebeuren: door een lokale heraanleg van de straat, met palen of door camera’s met nummerplaat-herkenning te installeren. Een combinatie van deze zaken is ook mogelijk.

TIOD - tijdelijke invulling openbaar domein

Zeven van deze plekken zullen worden heringericht zodat er ruimte ontstaat op het openbaar domein om te verpozen en te genieten van de stad. Dit zal een kwaliteitssprong betekenen voor de beleving van het openbaar domein in de binnenstad.  Deze herinrichting is tijdelijk, voor 5 tot maximaal 10 jaar. Nadien worden de plekken definitief aangelegd.

Naam Technisch ontwerp
Ottogracht download
Verlorenkost download
Hippoliet Lippensplein download
Bargiebrug download
Koophandelsplein download
Kortedagsteeg download
Sint-Pietersnieuwstraat download
   

Inspraak door de buurt

Ontwerpbureau BUUR maakt voor deze 7 plekken een ontwerpplan op. Zij voorzien een dynamische ontwerpstrategie, waarbij gewerkt wordt met verschillende modulaire bouwelementen in verschillende configuraties  (zitbank, tribune, boombakken …). De locaties worden op eenzelfde manier visueel ingericht door te werken met gekleurde grondpatronen. Er wordt ook ruimte voorzien voor fietsenstallingen.

Op 16 april 2016 werd de inrichting van de zeven locaties ook besproken tijdens een infomarkt. In navolging daarvan, volgt er in het najaar van 2017 per locatie een evaluatiemoment. Omwonenden en handelaars van de 7 locaties kunnen daar dan doorgeven wat er goed is of wat beter kan en zij kunnen er voorstellen doen om de inrichting nog te verbeteren. 

Concept inrichting Koophandelsplein