Door het weren van (semi-)doorgaand verkeer wordt de bereikbaarheid gegarandeerd voor het autoverkeer dat er nog effectief moet zijn.

Wat is een knip?

Knippen zijn drukke plaatsen waar bepaalde vervoersmiddelen niet langer mogen doorrijden. Ze zorgen er onder andere voor dat u niet langer van de ene sector naar de andere sector kunt rijden doorheen de binnenstad. Op bepaalde plaatsen zal de knip het fysiek onmogelijk maken om door te rijden (vaste palen, volledige herinrichting van de straat). Ook wegmarkeringen en verkeersborden kunnen een knip aanduiden. Op andere plaatsen zal die controle gebeuren op basis van camera's met nummerplaatherkenning (ANPR-camera's). Deze camera's zullen dan controleren of u gemachtigd bent om doorheen een knip te rijden. Indien dat niet het geval is zult u een gasboete van 55 euro ontvangen. 

Wie mag er doorheen een knip rijden?

Enkel de hulpdiensten, voertuigen van De Lijn, taxi's en voertuigen gebruikt voor het ophalen van afval en het ruimen van vuilnis mogen doorheen de knippen rijden. Diensten voor stadsdistributie, georganiseerd vervoer van minder mobiele personen en professionele zorgverstrekkers mogen doorheen de knippen aan de Ottogracht, Bargiebrug en het Hippoliet Lippensplein, indien zij daarvoor beschikken over één van volgende vergunningen:

Met een (elektrische) fiets of bromfiets (klasse speed pedelec, klasse A) mag u doorheen de knippen rijden. U begaat hierbij geen inbreuk. Brommers (klasse B) mogen enkel doorheen de drie grote knippen rijden: Ottogracht, Lippensplein en Bargie. De andere knippen mag men niet doorkruisen. Men dient hier de verkeersborden verder te volgen. Als voetganger mag u uiteraard ook gewoon doorheen een knip.

Hoe zullen deze knippen er uitzien?

Op 7 locaties gaat een knip of een uitbreiding van het autovrij gebied samen met een specifieke herinrichting van de straat. Door het doorgaand verkeer af te sluiten, komt er op die plaatsen meer ruimte vrij om te verpozen en te genieten van de stad. Er komen extra zitbanken, meer groen en markeringen op straat. De herinrichting is tijdelijk en vraagt geen grote structurele werken. Bedoeling is om na 5 à 10 jaar jaar te evalueren alvorens over te gaan tot een definitief ontwerp. Want jawel, de Stad wil afwachten wat de Gentenaar er zelf van vindt.

Er werd een ontwerpbureau aangesteld dat een ontwerpplan opstelde voor de gekozen locaties. Meer informatie over hoe de knippen er zullen uitzien kunt u op onderstaande link terugvinden:

Hoe zullen de knippen eruit zien?Klik hier om de infopagina te bekijken.

 

Simulatie tijdelijke herinrichting Verloren Kost