Wat betekent het Circulatieplan voor deze sector?

De belangrijkste invalswegen in dit gebied zijn de Wondelgemstraat, de Gebroeders De Smetstraat en de Elyzeese Velden - Bargiekaai.

Sector RabotBekijk hier de detailkaart

Knippen

 • Bargiebrug
 • Griendeplein (stadinwaarts)

Circulatie

 • Het Griendeplein krijgt enkelrichtingsverkeer, staduitwaarts, met uitzondering van het openbaar vervoer dat in twee richtingen kan blijven rijden. De stadinwaartse beweging voor het autoverkeer vanuit de Wondelgemstraat en de Gebroeders De Smetstraat verdwijnt dus, wat betekent dat het doorgaande verkeer vanuit het noorden van de stad door dit deel van de wijk wordt geweerd. De wijk blijft wel bereikbaar voor plaatselijk verkeer, zowel vanuit het noorden als het zuiden. De Wondelgemstraat blijft in twee richtingen toegankelijk. Ook het staduitwaartse verkeer verloopt nog via de winkelstraat. Tegelijk wordt de wijk minder zwaar belast door verkeer wat een aangenamere leefomgeving creëert voor de vele kinderen die er wonen en een positief effect beoogt voor de fietsen die deze assen berijden.
   
 • Omwille van de doorstromingsproblematiek op de R40 wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd op de Nieuwevaartbrug, in de richting van de Gasmeterlaan. Door deze ingreep zal het staduitwaartse autoverkeer in de Gebroeders De Smetstraat en de Elyzeese Velden gevoelig verminderen, het doorgaand verkeer gaat er staduitwaarts bijna volledig uit.
   
 • Om de doorstroming van de tram staduitwaarts in de Gebroeders De Smetstraat vanaf de halte conflictvrij te laten gebeuren, wordt in die straat enkelrichtingsverkeer ingevoerd, tot aan de Pannestraat.
   
 • Via de as Elyzeese Velden - Bargiekaai kan men het centrum stadinwaarts bereiken. Staduitwaarts wordt de middenberm ter hoogte van de kruising met de Aloïs Joosstraat afgesloten. Hierdoor worden de Elyzeese Velden staduitwaarts enkel toegankelijk voor lokaal verkeer. Dit impliceert dat men vanuit de Bargiekaai de Elyzeese Velden niet meer met de auto kan bereiken. 
   
 • Als extra maatregel zal de as Elyzeese Velden - Bargiekaai op korte termijn aangepast worden met een aantal tijdelijke maatregelen in functie van fietsers en voetgangers. Op langere termijn zal de Bargiekaai infrastructureel heraangelegd worden, waarbij het wegprofiel van de Elyzeese Velden wordt doorgetrokken.
   
 • In functie van de doorstromingsstudie van de N430 kan in een latere fase een aanpassing noodzakelijk zijn aan de rijrichting van de Waldamkaai. Indien deze wordt omgekeerd, zijn er bijkomende circulatiemaatregelen op de Coupure Rechts (blauwe sector) noodzakelijk in het deel tussen de Akkerstraat en de Nieuwe Wandeling/Contributiestraat. Hier dient dan ofwel de geplande rijrichting omgedraaid te worden, of dubbelrichtingsverkeer toegelaten. Deze mogelijke aanpassingen worden in een latere fase beslist.