Wat betekent het Circulatieplan voor deze sector?

De as Sint-Pietersnieuwstraat, Sint-Pietersplein en Overpoortstraat werd autoluw. Dat gebeurde onder meer door de interne circulatie aan te pakken, door de rijrichting in de Lammerstraat richting Sint-Pietersnieuwstraat te schrappen en door de Overpoortstraat op te nemen in het autovrij gebied.

Deze stadssector blijft wel bereikbaar via diverse invalswegen:

 • De Kortrijksepoortstraat en de Nederkouter vormen de toegangsweg naar de omgeving van de Kouter, en verder naar de omgeving van de Bagattenstraat. Deze toegangswegen leiden naar de parkings Savaanstraat, Kouter en Center Parking.
   
 • De B401, Van Guliklaan en Zuidparklaan dienen als toegangsweg tot de omgeving van de Vlaanderenstraat en de Kouter en leiden naar de parkings Zuid, Kouter en Center Parking.
   
 • De as Brabantdam, Kuiperskaai, Rooseveltlaan is de uitvalsweg voor diezelfde omgeving (Kouter). Belangrijk hierbij is dat de as Brabantdam – Kuiperskaai niet meer dient als doorgaande as vanuit het westen van de binnenstad of vanuit de omgeving van Sint-Jacobs. Hetzelfde geldt voor de as Vlaanderenstraat richting Koophandelsplein en zo verder naar het westen van de binnenstad.
   
 • Kunstlaan leidt naar de parking Sint-Pietersplein.
   
 • Via de Lammerstraat kunt u enkel nog staduitwaarts. De rijrichting naar de Sint-Pietersnieuwstraat verdwijnt en zo dus ook een belangrijke doorgaande as vanaf de omgeving van de Keizer Karelstraat via de Schepenenvijverstraat en de Oudescheldestraat naar de Lammerstraat en verder.
   
 • Ook de Benardstraat en Kantienberg leiden naar de parking Sint-Pietersplein. 

Sector KrookBekijk hier de detailkaart

Knippen

 • Autovrij gebied Recolettenbrug

 • Lippensplein (zie groene sector)

 • Verlorenkost (zie blauwe sector) 

Circulatie 

Omgeving Kouter – Brabantdam

 • De Henegouwenstraat kreeg enkelrichtingsverkeer, naar het Lieven Bauwensplein toe. Dit is in lijn met de rijrichting van de Voldersstraat. Vanuit de Henegouwenstraat moet het autoverkeer verplicht naar het Laurentplein toe. De rijrichting in de Oranjeberg werd omgekeerd. Zo is die straat bereikbaar vanaf de Gouvernementstraat, zonder de as Voldersstraat te belasten.

 • In de Oudescheldestraat werd eenrichtingsverkeer ingevoerd, richting Kuiperskaai. Dat is nodig omdat er anders doorgaand verkeer mogelijk is van de sector Krook naar de sector Portus Ganda, waardoor de knip aan het Lippensplein omzeild zou worden wat ongewenst verkeer zou veroorzaken. 

Studentenbuurt

 • Via de Lammerstraat kunt u enkel nog staduitwaarts. De rijrichting naar de Sint-Pietersnieuwstraat verdwijnt en zo dus ook een belangrijke doorgaande as vanaf de omgeving van de Keizer Karelstraat via de Schepenenvijverstraat en de Oudescheldestraat naar de Lammerstraat en verder.

 • De Bagattenstraat kreeg dubbelrichtingsverkeer over de hele lengte. Er is een nieuw concept voor de Bagattenstraat in opmaak. De straat werd daarbij uitgewerkt als fietsstraat, waarbij over de hele lengte van de straat een uniform straatprofiel werd uitgewerkt. Daardoor is ook de onnatuurlijke parkeersituatie in het begin van de straat verdwijnen (dwarsparkeren), wat veel veiliger is voor fietsers. Voor het overige is er in het concept van de circulatie voor de binnenstad niet echt een goede reden om het enkelrichtingsverkeer te behouden.

 • Om de nieuwe ontsluitingsstructuur voor de studentenbuurt te kunnen realiseren zijn verschillende circulatie- en infrastructurele maatregelen nodig:

  • De verbinding Kunstlaan – Sint-Amandsstraat wordt weggetrokken van de Overpoortstraat. Daartoe werd het pleintje aan de kop van de Kunstlaan aangepakt, zodat de beweging van Kunstlaan naar Sint-Amandsstraat kan gebeuren voor het kruispunt met de Overpoortstraat.

  • De Sint-Amandsstraat zelf kreeg binnen die optiek dubbelrichtingsverkeer.

  • Het deel van de Overpoortstraat ten zuiden van de Voetweg werd autovrij gebied, samen met het aanpalende gedeelte van Stalhof.

  • De Sint-Pietersnieuwstraat kreeg volledig enkelrichtingsverkeer, telkens van de Plateaustraat weg. Dit werd ook doorgetrokken op het Sint-Pietersplein, tot aan de in- en uitrit van de parking. Dit is een belangrijke maatregel in het verder autoluw maken van de studentenas.

  • Alle publieke parkeerplaatsen in de Sint-Pietersnieuwstraat verdwijnen. Verloren voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners werden in de aanpalende straten gecompenseerd. Zo ontstaat er in de Sint-Pietersnieuwstraat naast een autoluwe situatie ook meer plaats voor de talrijke voetgangers en fietsers, voor de herinrichting van het openbaar domein en bijgevolg ook het voor het ontstaan van nieuwe bestemmingen. De straat werd in 2017 heringericht met tijdelijke maatregelen in functie van een beter verblijfsklimaat.

 • In de Voetweg en op het Kramersplein zijn er enkele kleine wijzigingen in circulatie, in functie van de lokale bereikbaarheidsstructuur en het weren van sluipverkeer tussen de Kortrijksepoortstraat en de Muinkparkwijk. Hetzelfde geldt voor de Rozier, de Gustaaf Magnelstraat en de Sint-Barbarastraat.
   
 • Om te vermijden dat de Kattenberg tussen de R40 en de Kunstlaan wordt gebruikt om de lichten aan de Kunstlaan te ontwijken, werd in deze straat enkelrichtingsverkeer ingevoerd, naar de stadsring toe.

Muinkparkwijk

 • De Jules De Bruyckerdreef functioneert sedert 1997 als sluitstuk van de P-route, van de Rooseveltlaan naar de Zuidparklaan. In het nieuwe concept van het circulatieplan past deze verbinding niet meer. Daarom werd deze richting geknipt. Vanaf de B401 via de Jules De Bruyckerdreef richting Muinkparkwijk kan wel nog. 

 • Veel automobilisten die komen van de B401, gebruiken de Olifantstraat als sluipweg om de linksafbeweging aan de Sint-Lievenspoort richting Heuvelpoort te vermijden. Dit wordt nu tegengegaan door enkelrichtingsverkeer in te voeren vanaf de Leeuwstraat naar de Callierlaan toe.

Toegangspoorten tot het autovrij gebied

Vanuit sector Krook kan het autovrije gebied bereikt worden door automobilisten met een geldige vergunning via zes toegangspoorten.

Toegangspoorten tot de autovrije gebiedenBekijk hier het detailplan. (1.27 MB)