U kunt als zorgverlener een parkeervergunning voor zorgverstrekkers aanvragen of uw vergunning verlengen, via het webformulier.

Inhoudstafel

Beschrijving

De zorgverstrekker krijgt maximaal één parkeervergunning per voertuig. Aan een parkeervergunning kan maximaal één kenteken worden gekoppeld.

 • Met deze parkeervergunning mag u het voertuig parkeren op het volledige grondgebied van Gent, in zones met betalend parkeren, blauwe zones en op plaatsen voorbehouden voor houders van een gemeentelijke bewonersvergunning (de vroegere voorbehouden bewonersplaatsen).
 • U mag de hele dag gratis parkeren, maar nooit langer dan 2 uur op dezelfde plaats.  
 • U moet uw parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het parkeren aan te geven. 
 • Mantelzorgers mogen met hun vergunning enkel parkeren in de bewonerszone gekoppeld aan het domicilie van de zorgbehoevende.

Voorwaarden

De zorgverstrekker of organisatie die de parkeervergunning aanvraagt, is officieel erkend door het RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap.

Een mantelzorger moet beschikken over een ingevuld exemplaar van het 'attest van registratie als mantelzorger', af te leveren door de zorgkas van de zorgbehoevende. Dit attest kunt u downloaden of aanvragen aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf. 

Een organisatie voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen dient te beschikken over een bewijs van erkenning als: 

 • Minder Mobiele Centrale
 • Ziekenfonds dat minder-mobielenvervoer organiseert
 • Vervoerder belast met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.
   

Bedrag

De parkeervergunning voor zorgverstrekkers kost 100 euro per jaar.

Benodigdheden

 • 1A. RIZIV-kaart en -nummer OF inschrijvingsbewijs van verzorgende, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
 • 1B. Attest van registratie als mantelzorger, afgeleverd door de zorgkas van de zorgbehoevende
 • 1C. Bewijs van erkenning als
  - Minder Mobiele Centrale
  - Ziekenfonds dat minder-mobielenvervoer organiseert
  - Vervoerder belast met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit
 • 2. De inschrijvingsbewijzen van de voertuigen, en eventuele bewijsstukken die een link kunnen aantonen tussen u als aanvrager van de parkeervergunning en de eventuele andere eigenaar van het voertuig.

Procedure

Een parkeervergunning voor zorgverstrekkers kunt u aanvragen via het e-loket of u kunt de vergunning rechtstreeks aanvragen aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf  (Sint-Michielsplein 9).

Noot: de vergunning voor zorgverstrekkers is niet te verwarren met de Parkeer + Zorg-kaart.

 

Verlenging van de vergunning

Een maand voor de vervaldatum van uw vergunning krijgt u een herinnering per mail (of brief).

 • U moet de vergunning verlengen, minstens vijf werkdagen voor de geldigheidsduur van de vergunning afloopt.
 • U kunt uw vergunning vernieuwen via het e-loket.
 • U hebt geen bewijsstukken nodig voor de vernieuwing.

Contacten