Indien u aan particulier autodelen doet, komt u in aanmerking voor een gemeentelijke parkeervergunning autodelen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Indien u aan particulier autodelen doet, komt u in aanmerking voor een gemeentelijke parkeervergunning autodelen.

 • U krijgt maximaal één parkeervergunning per voertuig.
 • Deze gratis vergunning is 1 jaar geldig en u kunt er gratis mee parkeren op het hele grondgebied van de Stad Gent (behalve in de 'commerciële' straten).
 • U kunt deze vergunning enkel aanvragen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf tijdens de openingsuren.
 • Uw vergunning wordt niet onmiddellijk aangemaakt. Onze collega's onderzoeken deze aanvraag en wij sturen de kaart op indien ze wordt goedgekeurd.

Voorwaarden

Wanneer hebt u recht op een parkeervergunning?

 • Per autodeelgroep delen minimum 4 leden het voertuig waarvoor de parkeervergunning aangevraagd wordt.
 • Minimum de helft van de leden hebben een domicilieadres in Gent.
 • Een lid van de autodeelgroep kan slechts voor één groep "particulier autodelen" meegeteld worden.
 • Per domicilieadres kan er maar 1 lid zijn. Leden die op eenzelfde domicilieadres ingeschreven zijn, worden slechts als één lid van een autodeelgroep meegeteld.
 • Geen enkel lid van de autodeelgroep beschikt over twee bewonersvergunningen.
 • Het voertuig moet ingeschreven zijn op naam (natuurlijke persoon) en domicilieadres van één van de leden en dit domicilieadres bevindt zich in Gent.
 • Elk lid van de autodeelgroep beschikt over een geldig rijbewijs voor de klasse van het voertuig waarvoor de parkeervergunning aangevraagd wordt.

Bedrag

De parkeervergunning voor particulier autodelen is gratis

Benodigdheden

 • Verklaring op eer (zie bijgevoegde formulieren) van alle leden dat de parkeervergunning aangevraagd wordt voor particulier autodelen en voor meer dan de helft van het gebruik gedeeld wordt
 • De ledenlijst
 • de autodeelpolis of een vervangend document waaruit blijkt dat de auto gedeeld wordt
 • het rijbewijs van elk lid van de autodeelgroep
 • het kentekenbewijs van het voertuig waarvoor de parkeervergunning aangevraagd wordt.

Procedure

Om een parkeervergunning autodelen te krijgen, moet u persoonlijk langskomen aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf (Sint-Michielsplein 9).

Contacten