U kunt voor uw voertuig een eerste bewonersvergunning aanvragen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Indien op het domicilieadres geen bewonersvergunning actief staat, komt u in aanmerking voor de gratis bewonersvergunning met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Wat na 2 jaar?

Is het voertuig ingeschreven op eigen naam? Het Mobiliteitsbedrijf verlengt automatisch de bewonersvergunning en u wordt hiervan uiterlijk drie weken voor de vervaldatum op de hoogte gebracht.

is het voertuig ingeschreven op naam van derden (werkgever, bedrijf of een ander natuurlijk persoon...)? In dit geval ontvangt u drie weken voor de vervaldatum een brief met de informatie om het nodige te stellen voor de verlenging van uw bewonersvergunning.

 

Voorwaarden

Een bewonersvergunning kunt u krijgen als u voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

 • u bent gedomicilieerd in een straat met betalend parkeren in Gent;
 • u hebt permanent een auto ter beschikking.

Wie niet gedomicilieerd is in Gent, kan geen parkeervergunningen krijgen. Ook studenten niet.

 

Bedrag

Een eerste bewonersvergunning is gratis.

Benodigdheden

Voor een eigen wagen:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig.

Voor een wagen die eigendom is van een andere persoon:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig;
 • attest van de verzekeringsmaatschappij dat aantoont dat u minstens medebestuurder bent, met vermelding van uw naam en van de nummerplaat.

Voor een bedrijfsvoertuig / leasingwagen:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig;
 • als werknemer: attest van de werkgever dat aantoont dat u de hoofdbestuurder bent, met vermelding van de nummerplaat en uw naam of kopie van de leasecontract met vermelding van de nummerplaat en uw naam;
 • als zaakvoerder: kopie van het Belgisch Staatsblad met de statuten van het bedrijf of uittreksel van KBO.

Procedure

Met de pincode en een kaartlezer of met een federale token kunt u een bewonersvergunning aanvragen via het via e-loket of tijdens de openingsuren aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Beschikt u niet over een kaartlezer? U kunt een resetcode aanvragen door een mail te sturen naar mobiliteit@stad.gent met als bijlage een scan of foto van uw identiteitskaart (voor-en achterzijde). U ontvangt een gebruikersnaam en login waarmee u in het e-loket uw vergunning kunt aanvragen.

Referenties

Contacten