Besluit tot voorlopige bescherming als monument: Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912, gelegen Lindenlei 38 te Gent.

Onderwerp

Op 7 juli 2017 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument: Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912, Lindenlei 38 in Gent.

Periode van het onderzoek

Het openbaar onderzoek opent op 31 juli 2017 en sluit op 29 augustus 2017.

Inzage van de documenten 

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. 09 269 37 30, na afspraak. 
Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen of bezwaren kunnen ingediend worden bij Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Botermarkt 1, 9000 Gent, via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Rechtsgrond

 Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.