De Stad Gent, de Lijn en FARYS werken samen aan de vernieuwing van de as Brabantdam-Vogelmarkt-Kouter.

Achtergrond

De weg- en spoorinfrastructuur in een gedeelte van de Brabantdam, de Vogelmarkt en een stuk van de Kouter is aan vervanging toe. De Stad Gent, De Lijn en FARYS voeren daarom gezamenlijk werken uit op deze as. Het project gaat onder de naam BraVoKo (Brabantdam, Vogelmarkt, Kouter) door het leven en zal leiden tot een comfortabele straat en een aangename shoppingbeleving.

Brabantdam en Vogelmarkt

De Brabantdam, tussen de Vlaanderenstraat en de Gouvernementstraat, en de Vogelmarkt worden integraal vernieuwd. Dit betekent dat er een nieuwe riolering komt en de weg van gevel tot gevel heraangelegd wordt. Concreet betekent dit de aanleg van comfortabele voetpaden, een nieuwe rijweg en nieuwe tramsporen en halteinfrastructuur.

Kouter

De Kouter zelf werd slechts gedeeltelijk aangepakt. Hier zijn enkel de bestaande sporen vervangen door nieuwe prefab tramspoorpanelen. Dit zijn panelen waar zowel de tramsporen als de rijweg al inzitten.

Timing en fasering

De eigenlijke wegen- en rioleringswerken zijn gestart op 18 mei 2015. De wegen- en rioleringswerken zullen gefaseerd verlopen, om de hinder voor de bewoners en handelszaken zo beperkt mogelijk te houden. Het einde van de werken is voorzien in de eerste helft van 2017. 

Consulteer hierde timing en fasering van de BraVoKo werken (223.91 KB)Mobiliteit

Het tramverkeer werd onmiddellijk na het bouwverlof (augustus 2014) onderbroken en dit voor de ganse duur van de werken. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van De Lijn

Tijdens de wegen- en rioleringswerken zijn omleidingen van kracht.

Consulteer hierde omleidingsroute voor en na de invoering van het circulatieplan (03/04/2017) (2.7 MB)
Vragen over openbaar vervoer tijdens het bravoko-project: De Lijn
Vragen over omleidingsroutes : Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Algemene vragen: bravoko@stad.gent

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in.  

Bereikbaarheidsadviseur

Speciaal voor handelaars en bewoners zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. De bereikbaarheidsadviseur is dhr. Luc Mortier.

BelDhr. Luc Mortier : 0471 31 80 16MailDhr. Luc Mortier