De Parkbosbruggen werden op 29 juni 2018 officieel geopend.

Fiets- en wandelbruggen

De parkbosbruggen kaderen in de realisatie van het project 'Parkbos'. Het gaat hier over twee fiets- en wandelbruggen. Deze zijn gesitueerd over de Ringvaart/R4 en over de E40. De bruggen vormen een noodzakelijke schakel voor de creatie van een langzame verkeersverbinding op de oude spoorwegbedding tussen de stad Gent enerzijds en de groenpool Parkbos en de woonkernen ten zuiden van Gent anderzijds.

Stand van zaken

De werken zijn gestart eind 2016. Ondertussen zijn beide parkbosbruggen geplaatst. Op 29 juni 2018 werden ze officieel geopend.

Meer info

Indien u meer info of nieuws heet van de naald wilt, kunt u dit hier lezen of surfen naar onderstaande projectwebsite. U vindt er ook wandelkaartjes en de halfjaarlijkse nieuwsbrief.

BezoekWebsite Parkbos

Lees meer over: wegenwerken

Ligging Parkbosbruggen