De Stad Gent en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Jean-Baptiste de Gieylaan.

Projectzone

  • Jean-Baptiste de Gieylaan (vanaf rondpunt Kortrijksesteenweg tot rondpunt richting De Pinte)
  • Kruispunten Steppestede, Hemelrijkstraat, Duiverstraat en Klossestraat met Jean-Baptiste de Gieylaan

Ontwerp en mobiliteit

  • Comfortabele en brede voetpaden
  • Eenrichtingsfietspad aan beide zijden (tussen rotonde 'Drie Sleutels' en de Klossestraat)
    gaat over in dubbelrichtingsfietspad aan de kant van Gent, vanaf de Klossestraat in de richting van De Pinte
  • Rijweg in asfalt
  • Asverschuivingen om verkeer te remmen

Groen

  • Bomen waar mogelijk om een laaneffect te creëren
  • Groenzones aan de kruispunten en aan rondpunt richting De Pinte

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.