FARYS en Stad Gent zijn gestart met de heraanleg van de Wittemolenstraat.

De Stad Gent plant in januari 2019, samen met FARYS, de heraanleg van de Wittemolenstraat (vanaf het kruispunt met de Engelstraat tot en met het kruispunt met de Jean Béthunestraat/Brunaustraat). 

Ontwerp & Mobiliteit

Het ontwerp voorziet in:

  • Vernieuwde rijweg in asfalt 
  • Verhoogde voetpaden
  • Een aantal fietsenstallingen
  • Eénrichtingsverkeer naar de Dendermondsesteenweg
  • Zone 30

Groen

  • Waar mogelijk komen plantvakken en bomen in de parkeerstroken

Riolering

  • Gescheiden rioleringsstelsel waardoor afval- en regenwater gescheiden van elkaar worden afgevoerd

Timing

  • De wegen-, en rioleringswerken starten in januari 2019.

Lees hierde meest recente bewonersbrief (503.51 KB)