De stad Gent en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Salvia-, Bromelia-, Oscar De Reuse- en Rozebroekstraat (deel) en Rozebroekslag

Het ontwerp

Het ontwerp omvat

 • de volledige Salviastraat
 • de volledige Bromeliastraat
 • de volledige Oscar De Reusestraat
 • en een deel van de Rozebroekstraat
  (het deel tussen de Victor Braeckmanlaan & de Oscar De Reusestraat, inclusief het kruispunt Rozebroekstraat met de Oscar De Reusestraat)

In deze straten voorziet het ontwerp in

 • een volledig nieuwe rijweg in asfalt
 • nieuwe voetpaden
 • dubbelzijde parkeerstroken in kasseien (waar mogelijk)
 • bomen aan één zijde van elke straat om de bomen alle groeikansen te geven
 • dubbelrichtingsverkeer

Rozebroekslag
 

 • Woonerf

De Rozebroekslag zelf wordt ingericht als woonerf met een smal profiel. Door de specifieke inrichting van de Rozebroekslag wordt verkeer ontmoedigd dat hier niet moet zijn (bijvoorbeeld bestuurders op zoek naar het sportcomplex Rozebroeken). Op bepaalde locaties zijn er uitwijkstroken voorzien. Op die manier kan een vlotte doorgang voor bijvoorbeeld de brandweer en de afvalophalingsdienst gegarandeerd worden. In de Rozebroekslag komt dubbelrichtingsverkeer.
 

 • Fietsers

De fietsers kunnen  gebruik maken van een nieuw vrij liggend fietspad met dubbele rijrichting in asfalt. Dit fietspad bevindt zich tussen het woonerf en het park en maakt zo onderdeel uit van een vlotte fietsverbinding op de Oost-Westroute.

Gescheiden rioleringsstelsel

FARYS voorziet in al deze straten ook een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afval- en regenwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden.

Meer informatie overafkoppelen leest u hier

Procedure

 • De plannen werden voorgesteld aan de buurtbewoners op dinsdag 20 oktober 2015 in het Sint-Janscollege (campus Heiveld).
 • Daarna werden de opmerkingen verwerkt.
 • De nutsmaatschappijen voeren werken uit in de straat.
 • De eigenlijke wegen- en rioleringswerken zullen starten in het najaar van 2019. Momenteel is de aanbestedingsprocedure lopende.
 • Ook hiervan zullen de bewoners tijdig worden geïnformeerd met een bewonersbrief of een uitnodiging voor een nieuw informatiemoment.

De Rozebroekslag wordt volledig vernieuwd