De Adolf Van Ooteghemstraat, Frans De Coninckstraat en een deel van de Hundelgemsesteenweg worden heraangelegd.

De Stad Gent en FARYS zijn gestart met de volledige heraanleg van:

  • de Adolf Van Ooteghemstraat
  • de Frans De Coninckstraat (inclusief de aansluiting met de Moriaanstraat en de Floristenstraat)
  • de Hundelgemsesteenweg (tussen de Frans de Coninckstraat en de Jozef Vervaenestraat)

Ook het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark krijgen een opknapbeurt.

Aantrekkelijke straten: woonerven

De Adolf Van Ooteghemstraat en de Frans De Coninckstraat krijgen in het nieuw ontwerp een aantrekkelijker karakter en worden ingericht als woonerf. Er komen plantvakken, straatbomen, fietsenstallingen en parkeerstroken.

Voor de Adolf Van Ooteghemstraat gaat er veel aandacht naar het duurzaam omgaan met water en zal het water van het woonerf aflopen naar de langsgelegen wadi. In de groenzone langs de  Adolf Van Ooteghemstraat worden 9 bomen in slechte staat gerooid zodat de resterende bomen de kans krijgen verder uit te groeien. Daarnaast is een aanleg van een wandelpad doorheen de groenzone voorzien. Dat pad sluit aan op de padenstructuur van het A. Papeleupark.

In de Frans De Coninckstraat is parkeermogelijkheid voorzien aan de kant van de spoorweg. Zo worden de gevels zonniger en toegankelijker. De muur aan de spoorweg wordt groener met respect voor een geplande kunstintegratie.

Verder komt op de hoek met de Moriaanstraat een nieuw ontmoetingspleintje met een boom en een bank.

Wegwerken van de missing link in het fietspadennetwerk

De Hundelgemsesteenweg, tussen de Frans De Coninckstraat en de Jozef Vervaenestraat, wordt een brede rijweg met aan beide zijden brede voetpaden en fietspaden. Ter hoogte van de Jozef Vervaenestraat komt een groen eiland.

Nieuwe riolering

FARYS voorziet ook een volledige vernieuwing van de riolering. Alle straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Dat betekent dat regenwater en afvalwater gescheiden afgevoerd worden.

Buurtparking

Onder de viaduct komt een lokale buurtparking met 40 parkeerplaatsen.

Timing

De wegen- en rioleringswerken zijn gestart in augustus 2017.

Lees hierde bewonersbrief over de planning na het bouwverlof 2018 (525.7 KB)Lees hier de bewonersbriefmet de meest recente stand van zaken (502.95 KB)

Omleidingen

Vanaf 5 februari 2018 wordt er tussen Moscou en het Ledebergplein een pendelbus ingezet en zullen de buslijnen 41,43 en 48 opnieuw via de Hundelgemsesteenweg rijden.

Lees hierde bewonersbrief van De Lijn- Hundelgemsesteenweg

Bekijk hierde bewonersbrief van De Lijn- Vervaenestraat

Ledeberg leeft
Deze heraanleg kadert binnen het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg leeft'. Daarmee wil de Stad Gent een stevige impuls geven aan Ledeberg en de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Dat gebeurt door bestaande kwaliteiten te versterken en knelpunten weg te werken. Meer informatie vindt u op de website van Ledeberg leeft.

 

Ontwerp Frans De Coninckstraat