Vanaf september is tijdens rioleringswerken het risico op het vinden van vliegtuigbommen reëel

In opdracht van het stadsbestuur van Gent en de gemeentebesturen van Merelbeke en Melle vinden in 2016, 2017 en 2018 grootschalige rioleringswerken plaats in de Gontrode Heirweg, Bloemstraat, Merelbekestationsplein, Varingstraat en Vijverwegel met een volledige heraanleg van de weginfrastructuur.

Meer informatie over de aard van de wegenwerken vindt u hier.
Meer informatie over een mogelijke evacuatie vindt u hieronder.

Aangezien de omgeving tijdens de wereldoorlogen zwaar werd gebombardeerd, bestaat de kans dat er vliegtuigbommen uit die periode gevonden worden. 

Uw veiligheid primeert

Tijdens de werken zal een bomexpert de graafwerken begeleiden. Als er een explosief wordt ontgraven, zal de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) in overleg met de hulp- en veiligheidsdiensten en de bevoegde overheden een veiligheidsperimeter en de veiligheidsprocedure bepalen.

Ontmijning en evacuatie

Wanneer een explosief moet geneutraliseerd worden, gebeurt dat zo veel mogelijk buiten de spitsuren en na de sluitingsuren van scholen en bedrijven. Afhankelijk van het type bom en het tijdstip van de dag, kunt u verkeershinder ondervinden of gevraagd worden binnen te blijven. In het ergste geval moeten we overgaan tot evacuatie.

Evacuatie is een zeer ernstige maatregel en zal enkel gebeuren als het echt nodig is. De media en de politie in uw buurt zullen u hiervan op de hoogte brengen. Ook via sociale media en de websites van de betrokken stad en gemeentes kunt u steeds de laatste stand van zaken raadplegen. De politie bewaakt en beveiligt uw huis en uw bezittingen.

Bij evacuatie vragen wij u:

  • bij het verlaten van uw woning de bijgevoegde groene ‘IK BEN WEG’-kaart op een goed zichtbare plaats aan de voorgevel van uw huis te hangen om de controle voor de politiediensten te vereenvoudigen.
  • rekening te houden met het feit dat er alleen uitgaand verkeer mogelijk is binnen de evacuatiezone.

Hoe laat u het huis achter?

Schakel alle elektrische toestellen en apparaten uit die problemen kunnen geven (koffiezet, strijkijzer,…). IJskast en diepvries mogen aanblijven.
Sluit alle vensters en deuren goed af.

Wat neemt u mee?

  • identiteitskaart en persoonlijke spullen voor een hele dag, voor elk lid van uw gezin
  • sis-kaart
  • medicatie
  • GSM en oplader
  • voor de kleintjes: speelgoed, babyvoeding, luiers, …

Dit geheugensteuntje vindt u ook terug op de achterkant van de groene ‘IK BEN WEG’-kaart.

Noodopvang

Als dat kan, gaat u naar vrienden, kennissen of familie die buiten de evacuatiezone wonen. Kan dat niet, dan kan u terecht in één van de opvangcentra:

  • Binnenspeeltuin Play Beach (naast sporthal Driebeek), Driebeekstraat 21, 9050 Gentbrugge
  • Gemeentehallen Merelbeke, Kloosterstraat 26, 9820 Merelbeke
  • Studio M, Molenweg 10, 9090 Melle

U bepaalt zelf welke opvanglocatie voor u het meest geschikt is. U bent in alle drie de centra welkom.

Noodkaarten

Wanneer u door omstandigheden zelf niet weggeraakt uit uw woning, vragen wij u de bijgevoegde rode kaart ‘HELP’ op een goed zichtbare plaats aan de voorgevel van uw huis aan te brengen en te wachten op hulp. Als dat fysiek moeilijk is voor u, spreekt u best met buren af dat zij de rode kaart komen plaatsen in geval van evacuatie.

Vragen

Als u op het moment van de evacuatie extra vragen heeft, kunt u terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10, van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur. Wanneer de evacuatie buiten de openingsuren van Gentinfo zou plaatsvinden, dan zal u via diverse kanalen vernemen op welk telefoonnummer u terecht kunt.

Op de Facebookpagina van de Stad Gent zal u in geval van evacuatie een melding zien verschijnen. Het verdere verloop van de evacuatie kunt u vervolgens raadplegen via de Twitter-account @Stadgent en de hashtag #bommerelbekestation 

De websites van Melle en Merelbeke nemen deze communicatie over. Op Twitter zijn Melle en Merelbeke te volgen via @BestuurMelle en @merelbeke, op Facebook vindt u de pagina’s Gemeente Melle en Gemeente Merelbeke