Stad Gent , FARYS/TMVW en de gemeente Melle zijn gestart met de heraanleg van een deel van de Koningsdonkstraat en de Heusdenbaan.

Projectzone

  • Koningsdonkstraat, vanaf huisnummer 98 (ter hoogte van de inrit van de verkaveling) op grondgebied van de Stad Gent, richting de Heusdenbaan.
  • Het pleintje aan de Heusdenbaan op grondgebied van de gemeente Melle.

Ontwerp

De herinrichting van de Koningsdonkstraat en van de Heusdenbaan zal gebeuren in harmonie met de aanpalende stadsgezichten en monumenten. Zo blijft de eigenheid en de sfeer van de omgeving bewaard.

Rijweg en groen

  • Op grondgebied van Stad Gent
    • De rijweg wordt heraangelegd met betonnen rijstroken (karrensporen) aan beide kanten. Tussen de rijstroken komen kasseien met een gesloten voeg. De aanleg is gelijkaardig aan de nieuwe aanleg in de Weverbosdreef. Daar werd echter gekozen voor een open voeg tussen de kasseien, om het groene karakter te benadrukken.
  • Op grondgebied van de gemeente Melle
    • Op het grondgebied van de gemeente Melle (vanaf de Weverbosdreef, richting Heusdenbaan) wordt het volledige kasseigedeelte opgebroken en heraangelegd met dezelfde kasseien. Dankzij subsidies uit het Fietsfonds opteert de gemeente Melle voor een volledig afgescheiden betonnen fietspad, naast de bestaande rijweg. Tegelijkertijd wordt ook het pleintje aan de Heusdenbaan opnieuw ingericht.

Mobiliteit

De rijrichting en de rijwegbreedte blijven behouden. Het karakter van de weg zal licht wijzigen door de aanleg van betonnen rijstroken, wat de veiligheid en het comfort voor fietsers en wandelaars verhoogt.

Rioleringswerken

FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan tussen de Sloversdreef en Koningsdonk nr. 98 (ter hoogte van de inrit van de verkaveling). Dit wil zeggen dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Timing

De concrete uitvoering van de werken, die in verschillende fasen verloopt, is gestart in november 2018. 

We houden u via bewonersbrieven op de hoogte over de meest recente stand van zaken.

Lees hierde meest recente bewonersbrief (226.84 KB)

Werken Koningsdonkstraat (deel) en Heusdenbaan