De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Ankerslaan en de Kluisstraat.

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

  • Ankerslaan en Kluisstraat

Ontwerp

  • Rijweg in asfalt en parkeerplaatsen in kasseien
  • Plantvakken en bomen in de parkeerstroken waar mogelijk
  • Spelprikkels en zitbanken waar mogelijk

Mobiliteit

  • Dwarse parkeerplaatsen en parkeerplaatsen parallel aan de rijweg
  • Eénrichtingsverkeer in de Kluisstraat
  • Zone 30

Rioleringswerken

  • FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit wil zeggen dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Timing

Voor de wegen- en rioleringswerken beginnen, komen de nutsmaatschappijen langs om leidingen voor elektriciteit, gas, drinkwater,…te vernieuwen waar nodig. De nutsmaatschappijen brengen u vooraf over deze nutswerken op de hoogte met bewonersbrieven.

Eens de plannen definitief zijn en na de nutswerken kunnen de riolerings- en wegenwerken van start gaan. Buurtbewoners zullen hiervan op voorhand verwittigd worden.

Toekomstbeeld Ankerslaan