De stad Gent, De Lijn, FARYS en Aquafin plannen de vernieuwing van de Sassekaai. De straat krijgt een nieuwe rijweg, tramsporen en riolering

Nieuwe tramsporen, verder van de huizen

In de Sassekaai komt een nieuwe rijweg in uitgewassen beton met nieuwe tramsporen. Anders dan in de huidige situatie komen de sporen verder van de huizen te liggen. Bijkomend worden de sporen uitgerust met de nieuwste technieken om mogelijke overlast voor de aangrenzende woningen zoveel mogelijk te beperken.

Brede voetpaden en parkeerstroken

Aan de kant van de huizen is een breed voetpad van ongeveer twee meter voorzien. Tussen het voetpad en de rijweg komt een parkeerstrook in kasseien.

Ingrijpende nutswerken

Voor de eigenlijke uitvoering van de werken werden ondertussen ingrijpende nutswerken uitgevoerd.

Timing

Op 8 januari 2018 starten de stad Gent, De Lijn, Aquafin en FARYS met de wegen- en rioleringswerken in de Sassekaai en de
Sluismeesterstraat.
 

Mobiliteit

Door de werken aan de Sassekaai wordt tramlijn 4 vanaf 6 november 2016 gesplitst.

  • Deel 1: Gent UZ – Muide (eindhalte Tolpoort)
  • Deel 2: Muide (tijdelijke eindhalte in de Voormuide) – Gentbrugge Moscou.
    Let wel! De Lijn ziet zich genoodzaakt om vanaf dinsdag 21 november 2017 de bediening van het traject Ledebergplein - Moscou met tramlijn 4 tijdelijk stop te zetten. Meer informatie over aanpassingen in de reisweg vindt u hier.

Mits een verplaatsing te voet, is doorreizen met dezelfde lijn nog steeds mogelijk.
Meer informatie over deze onderbreking vind je hier.

Consulteer hierhet overzichtsplan voor de tramonderbreking van Lijn 4 (138.27 KB)