De nog te bouwen Verapazbrug zal de Muidelaan en de Afrikalaan over het water verbinden.

Belangrijke verkeersverbinding

  • in het verlengde van de Muidelaan maakt de Verapazbrug de verbinding met de Afrikalaan
  • de stadsring wordt op die manier verlegd via de Afrikalaan naar de Dampoort
  • de plannen houden ook rekening met de toekomstige tramverbinding 4 van de Muide naar de Dampoort

Volledige heraanleg van de Muidelaan

  • de brug sluit aan op de Afrikalaan via een verkeersplein
  • Dok Noord wordt tot aan het Stapelplein voetgangersgebied, met uitzondering voor laden en lossen tot aan de Atlantastraat

Vlottere verkeersstroom

  • de plannen voor de omgevingsaanleg zetten in op een vlotte doorstroming van auto- en vrachtvervoer
  • er is ook aandacht voor vlot en veilig afgescheiden fiets- en voetgangersverkeer

Partners in dit project

  • het opdrachtgevend bestuur is in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer
  • partners in dit project zijn de stad Gent, De Lijn, Farys en De Vlaamse Waterweg

Op 20 september gaat in de Buurtloods in de Patrijsstraat een infomarkt door over dit project. Geïnteresseerden krijgen er onder meer uitleg over de plannen en de situering van de brug.

Bekijk de uitnodiging voor de infomarkt op 20 septemberin de Buurtloods, Patrijsstraat 10

Lees verder over de Verapazbrugop de website van Agentschap Wegen en Verkeer

Toekomstbeeld Verapazbrug