De Stad Gent en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Nekkersberglaan en de Belvédèreweg en hun ontwerpplannen zijn klaar.

Het ontwerp omvat

 • een rijweg in asfalt met een breedte van 6,70 m breed.
  De rijweg wordt deels verplaatst en komt voor residentie Elektra te liggen.
 • parkeerstroken in kasseien langs beide zijden van de rijweg met plantvakken voor bomen.
 • over de hele lengte voetpaden in betonstraatstenen.
  De voetpaden variëren in breedte, naargelang de ligging.
 • een groenzone met een fiets- en wandelpad aan het deel van de Belvédèreweg langs de Leie. Auto's mogen hier niet langer rijden.

Woonerf

 • het stuk van de Nekkersberglaan tussen de huisnummers 37 en Aan De Bocht wordt een woonerf.
 • met parkeerplaatsen in kasseien en plantvakken.

Een fiets- en wandelpad

 • langs de Leie, in beton, drie meter breed
 • verbindt het nieuwe woonerf  (Nekkersberglaan tussen huisnummers 37 en Aan De Bocht) met de fietspaden langs de Zuiderlaan.
 • Op de Zuiderlaan wordt de fietsoversteek heraangelegd.

Het verkeer

 • er blijft dubbelrichtingsverkeer mogelijk op de hoofdas
  Nekkersberglaan- Belvédèreweg.
 • met een snelheidsregime van 30 km/uur.

Parkeren

 • de parking tussen de residenties Elektra en Borluut wordt heraangelegd.
 • de toegangen tot de parkings worden uitgewerkt met een doorlopend voetpad met inrijelementen.

Huisvuil

 • ter hoogte van residenties Belvédère en Elektra komen er twee sorteerstraatjes met elk 5 ondergrondse containers.

Rioleringswerken

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afval- en regenwater worden dan gescheiden van elkaar afgevoerd.

Wat gebeurt wanneer?

Eerst komen de nutsmaatschappijen langs om leidingen zoals voor elektriciteit, gas, drinkwater,…te vernieuwen waar nodig. Over die werken krijgen de bewoners vooraf bewonersbrieven.

De wegen- en rioleringswerken beginnen pas nadat alle werken aan de leidingen klaar zijn.

 

Toekomstbeeld Belvédèreweg