De Stad Gent voorziet de heraanleg van het Kettingplein en omgeving.

Uitgangspunten van het ontwerp

Met dit nieuwe ontwerp wil Stad Gent zich nog sterker inzetten voor het klimaat. Het plein aan de Kettingstraat zal ingericht worden als een klimaatrobuust plein om de ongewenste gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te verminderen.

Dit ontwerp zal een antwoord bieden op twee gevolgen van klimaatverandering:

  • namelijk wateroverlast door extreme regenbuien
  • stijgende temperaturen in steden.

Als Stad willen we onze ambitie hoog leggen en met dit project een voorbeeld zijn in het kader van klimaatadaptatie.

Lees hier hoe Stad Gent zich inzetvoor klimaatadaptatie

Evolutie van het verdere ontwerpproces

Op 11 maart 2017 werd een eerste toelichting gegeven over de conceptplannen aan de bewoners en de belanghebbenden. In een participatiemoment op het Kettingplein peilde Stad Gent naar opmerkingen, aandachtspunten en knelpunten aan de hand van drie inrichtingsconcepten.

Bekijk hierde drie inrichtingsconcepten De Stad kreeg tijdens deze dag ook interessante suggesties mee, waar rekening mee gehouden werd. Uiteindelijk wordt de idee van een 'klimaatplantsoen' weerhouden en verder uitgewerkt tot een nieuw voorontwerp. Dit voorontwerpplan werd opnieuw voorgelegd aan de buurtbewoners op woensdag 2 mei 2018.

Raadpleeg hierhet definitieve ontwerpplan (759.02 KB)

Toekomstbeeld Kettingplein