De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Hertstraat en omgeving. De ontwerpplannen zijn klaar.

Projectgebied

  • Hertstraat
  • Buffelstraat
  • Alpacastraat
  • Keviestraat
  • Takkebosstraat
  • Langhalsstraat

Alle zes straten worden woonerf

Het nieuwe ontwerp zet in op een leefomgeving met meer kwaliteit. Een leefomgeving die ruimte biedt aan ontmoeting en groen en met aandacht
voor een rustige verkeersafwikkeling. De zes straten worden dan ook allemaal ingericht als woonerf. De Keviestraat, Takkebosstraat en Langhalsstraat worden bovendien autovrij gebied, waar enkel vergunningshouders met de wagen mogen binnen rijden.

Woonerven
 

  • Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel.

  • Het snelheidsregime is er 20 km/uur.

  • Voetgangers hebben voorrang, auto’s zijn er te gast.

Met meer groen

Het nieuwe ontwerp voorziet ook veel groen in diverse vormen, gaande van grote straatgeveltuinen, tot mooie zuilvormige bomen, met wadi’s en waar
mogelijk met slingergroen. Een groene omgeving waar buurtbewoners in contact staan met de natuur, maar toch dichtbij het centrum.

Wat vooraf ging

Op 11 april 2016 werd een eerste toelichting gegeven over het conceptplan aan de bewoners en belanghebbenden. Dit gebeurde in een workshop waar
de Stad Gent peilde naar opmerkingen, aandachtspunten en knelpunten. Deze aandachtspunten werden samengebracht en dienden als insteek voor
het verdere ontwerpproces. In 2017 volgde een informatiemoment voor de inwoners. Op woensdag 23 mei 2018 worden de ontwerpplannen nog een laatste keer voorgesteld aan de bevolking.

De riolering wordt grondig vernieuwd

FARYS staat in voor de heraanleg van de riolering. 

Timing en nutswerken

Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt u tijdig op de hoogte.
Het is mogelijk dat er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). U ontvangt hierover tijdig
informatie via bewonersbrieven van de nutsbedrijven zelf.

Toekomstbeeld Cité de Hemptinne