De Stad Gent zal een deel van de Tuinstraat herinrichten en de aansluiting op de Abdijmolenstraat veiliger maken.

Plaats van de werken

  • Tuinstraat, tussen huisnummers 1 en 7
  • Aansluiting van de Tuinstraat op de Abdijmolenstraat

Aard van de werken

  • Tuinstraat verkeersveiliger maken en opwaardering van de straat aan de hand van inplanting bomen en zitbanken 
  • Herinrichting van aansluiting Tuinstraat op Abdijmolenstraat 

Ontwerp

Veiliger

In het nieuwe ontwerp zal de Tuinstraat bijna haaks aansluiten op de Abdijmolenstraat. Daarbij komt de rijweg zo ver mogelijk van de huizen te liggen. Op die manier verbetert de zichtbaarheid op het aankomende verkeer en wordt uitrijden gemakkelijker en veiliger. De rijweg wordt ook smaller, waardoor voetgangers sneller de overkant bereiken. De twee zebrapaden krijgen een verlaging en blindengeleiding. De rijrichting blijft dezelfde en ook het snelheidsregime verandert niet. Een extra fietsenstalling op het voetpad ter hoogte van de slagerij aan de overkant zorgt voor vijf fietsparkeerplaatsen.

Groener

Het huidige voetpad aan de kant met de onpare huisnummers blijft behouden. Tussen dit voetpad en de nieuwe rijweg komt een volwaardige groenzone. In deze groenzone is plaats voor een drietal nieuwe bomen en een zitbankje. Ook aan de overkant komt een beperkte groenzone met ruimte voor een boom en zitbank.

Timing

De timing van de werken is momenteel nog niet beschikbaar en hangt af van het verdere administratieve verloop van dit dossier en de beschikbaarheid van aannemers. Sowieso zullen wij u voldoende op voorhand inlichten van de werken met een bewonersbrief.

Lees hierde volledige infobrief (400.65 KB)Bekijk hierhet ontwerpplan (102.21 KB)