De ontwerpplannen voor de Noordhoutstraat van de stad Gent en FARYS zijn klaar.

De stad Gent en FARYS zullen gezamenlijk de Noordhoutstraat (tussen de Streepbosstraat en het kruispunt met de Noordhoutstraat ter hoogte van huisnr. 121) vernieuwen. Er komt een nieuwe afvalwaterleiding en in combinatie hiermee wordt ook de weginfrastructuur aangepakt. De ontwerpplannen voor dit deel van de Noordhoutstraat zijn klaar.

Het ontwerp

Landelijk profiel met ruimte voor groen en grachten

Gezien het landelijke profiel van de Noordhoutstraat wordt gekozen voor een rijweg in asfalt, brede bermen en grachten waar mogelijk.

  • De rijweg tussen de Streepbosstraat en Boonstede zal ongeveer 5,5 meter breed zijn (inclusief greppels).
  • De rijweg tussen Boonstede en het kruispunt met de Noordhoutstraat ter hoogte van huisnr. 121 krijgt een breedte tot 4 meter.
  • Naast de rijweg komt een groene berm. De bestaande bomen blijven grotendeels behouden.
  • Het grachtenstelsel wordt gemaximaliseerd. Waar mogelijk worden open grachten voorzien.

Mobiliteit

  • Het tweerichtingsverkeer in de Noordhoutstraat blijft behouden.
  • Tussen de Streepbosstraat en Boonstede blijft de bebouwde kom van kracht en ligt de maximumsnelheid op 50 km per uur.
  • In het ontwerp zijn geen zones voor kruisende wagens voorzien. Ter hoogte van de aanwezige opritten zijn er mogelijkheden om elkaar te kruisen.

Riolering

In dit deel van de Noordhoutstraat komt een nieuwe afvalwaterleiding onder het wegdek. Bewoners zullen dus moeten afkoppelen. Dit betekent het scheiden van regen- en afvalwater. Een afkoppelingsdeskundige van FARYS zal met alle betrokkenen individueel contact opnemen en een afspraak maken.

Procedure

Op vandaag zijn de ontwerpplannen zo goed als klaar en na de definitieve finalisering ervan, starten de werken van de nutsmaatschappijen. De bewoners zullen hiervan op de hoogte gebracht worden door middel van bewonersbrieven.

Na de nutswerken, kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen. Voorafgaandelijk zullen de bewoners hiervan opnieuw geïnformeerd worden.

 

 

 

Noordhoutstraat - bestaande toestand