Gent, Nevele en Deinze plannen samen met FARYS een vernieuwing van de Moerstraat en de aanleg van een nieuw rioleringstelsel.

Gent, Nevele en Deinze gaven samen de opdracht aan FARYS om een ontwerp uit te werken voor de heraanleg en de rioleringswerken in de Moerstraat.

Ontwerp

De Moerstraat behoudt haar bestaande breedte en wordt geheel vernieuwd in een betonverharding. Aan beide zijden komen er greppels en de wegbermen worden versterkt met grasbetontegels. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het afvalwater van het regenwater gescheiden wordt. Momenteel loopt voor dit project de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Afkoppelingen

Bij de aanleg van een gescheiden stelsel op het openbaar domein, verplicht de wetgeving ook de scheiding op privaat domein. Dat zijn de zogenaamde afkoppelingen en dit betekent dat het regenwater afkomstig van dakoppervlakten en verharde oppervlakten wordt gescheiden van het afvalwater.

Lees hier allesover het ontwerp en de afkoppelingswerken in de Moerstraat (243 KB)