Afkoppelen is het scheiden en apart afvoeren van afval- en regenwater. Voor bewoners van straten waar een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt, waardoor de bewoners moeten afkoppelen, bestaan er subsidies.

Wat is afkoppelen?

Bekijk hier een toelichtend filmpje overafkoppelen