De Stad Gent, De Lijn, FARYS en Aquafin starten op 8 januari 2018 met de vernieuwing van de Sassekaai.

De Sassekaai vandaag

De Stad Gent, Farys en Aquafin starten op 8 januari 2018 met de heraanleg van de Sassekaai. De straat krijgt een nieuwe rijweg, nieuwe tramsporen en een nieuw rioleringsstelsel.

Nieuwe tramsporen, verder van de huizen

In de Sassekaai komt een nieuwe rijweg in uitgewassen beton met nieuwe tramsporen. Anders dan in de huidige situatie komen de sporen verder van de huizen te liggen. Bijkomend zullen de sporen uitgerust zijn met de nieuwste technieken om mogelijke overlast voor de aangrenzende woningen zoveel mogelijk te beperken.

Brede voetpaden en parkeerstroken

Aan de kant van de huizen voorziet de Stad een breed voetpad van ongeveer twee meter. Tussen het voetpad en de rijweg komt een parkeerstrook in kasseien.

Ingrijpende nutswerken

Voor de eigenlijke uitvoering van de werken werden ondertussen ingrijpende nutswerken succesvol uitgevoerd.

Mobiliteit

Door de werken aan de Sassekaai werd tramlijn 4 vanaf 6 november 2016 gesplitst.

  • Deel 1: Gent UZ – Muide (eindhalte Tolpoort)

  • Deel 2: Muide (tijdelijke eindhalte in de Voormuide) – Gentbrugge Moscou.

Meer informatie over aanpassingen in de reisweg staat hier.

Sassekaai

Informatie

  • Dhr. Wim De Cock, projectleider Stad Gent, tel. 09 266 79 11,

e-mail wim.decock@stad.gent

  • Dhr. Tom Van Malder, projectleider Wegebo, tel. 02 482 07 40 ,

e-mail info@colas.be

Bevoegd