Speelstraten zijn straten die tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, en ingenomen worden door spelende kinderen en buurtbewoners.

Speelstraten in Gent zijn een waar succes. In 2016 werden maar liefst 144 straten omgetoverd tot een speelstraat. Wie in zijn buurt graag een speelstraat wil maken in de paasvakantie, kan nog tot en met 20 januari 2017 een aanvraag indienen.

Een speelstraat is een straat die tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer, enkel bewoners mogen nog stapvoets passeren met de wagen. De straat is dan helemaal voor de kinderen, maar ook volwassenen genieten mee van verkeersvrije straten. Ze versterken de sociale samenhang en betrokkenheid van de buurtbewoners.

Speelstraten maken dat kinderen tijdens de vakantieperiode vlak bij hun huis buiten kunnen spelen. Ze zijn voor buurtbewoners vaak ook een gelegenheid om samen te komen en elkaar beter te leren kennen.

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

‘Het is mooi om te zien dat bewoners van een speelstraat elkaar beter leren kennen. Daar is Gent straf in: de sociale cohesie tussen mensen bevorderen door af en toe te durven inzetten op alternatieven voor een ‘gewone straat’. Speelstraten zijn een succesverhaal waar we heel trots op zijn.’

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Flexibele inrichting

De speelstraten kunnen flexibel ingericht worden. Zo zijn er voorbeelden die een week aan een stuk speelstraat worden, maar er zijn evengoed straten die op een vaste dag in de week omgetoverd worden tot speelstraat.

Niet elke straat komt in aanmerking om een speelstraat te worden. Zo mag er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat moeten en is het belangrijk dat de omringende straten bereikbaar blijven.

Een speelstraat aanvragen kan via dit formulier.

Bekijk hier alle voorwaarden om een speelstraat te organiseren

Enthousiaste bewoners

Onze speelstraat bestaat reeds vele jaren. Onze grootste drijfveer is om tegemoet te komen aan de behoefte van onze kinderen om buiten te spelen. Een speelstraat maakt het mogelijk om hen dit te bieden.

Helena De Beul, organisator van een speelstraat in de Zalmstraat

De speelstraat maakt het mogelijk dat jong en oud van alle nationaliteiten op een ongedwongen, gezellige en laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Onze kinderen zijn daarbij het cement dat ons verbindt. Zij kunnen zorgeloos en veilig spelen. De speelstraat brengt rust en bant het voorbijrazende verkeer.

Kris Geerts, organisator van een speelstraat in de Olijfstraat

Informatie

Bevoegd