Wie in het autovrij gebied wil rijden, moet vanaf 3 april altijd een vergunning hebben. Een vergunning aanvragen kan vanaf 1 februari.

In april 2017 wordt het autovrije gebied uitgebreid. Dat vraagt om een andere aanpak van de vergunningen en de toegangsregeling tot dat gebied. Wie in Gent met de wagen (of bromfiets klasse B) in een autovrij gebied wil rijden, moet vanaf 3 april altijd een vergunning hebben. Die vergunning aanvragen, kan vanaf 1 februari.

Nieuwe regels in het autovrij gebied

Wie vanaf 3 april met de wagen (of bromfiets klasse B) het autovrij gebied wil inrijden, heeft altijd een vergunning nodig. Er zijn 5 autovrije gebieden. Wie in een bepaald gebied moet zijn, krijgt enkel een vergunning voor dat specifieke gebied. Wie in verschillende gebieden moet zijn, krijgt een vergunning voor elk specifiek gebied.

Een vergunning verschaft toegang via vaste toegangspoorten. Een toegangspoort is een toegangsweg die gecontroleerd wordt met camera’s die nummerplaten herkennen.

Vrijgesteld

 

  • Openbaar vervoer en taxi’s zijn vrijgesteld van vergunningen.
  • Urgentiediensten en voertuigen voor het wegruimen van vuilnis kunnen altijd door het autovrij gebied rijden.
  • Fietsen, elektrische fietsen, cargofietsen en bromfietsen klasse A mogen altijd in het autovrij gebied.

Wat moeten bewoners doen?

Bewoners van het autovrij gebied krijgen een vergunning om te laden en te lossen aan hun woning of om tot bij hun garage te rijden en daar te parkeren. Ze kunnen via alle toegangspoorten van hun eigen gebied naar binnen rijden.

Via een online platform kunnen bewoners zelf een vergunning toekennen aan een beperkt aantal bezoekers. Dat kan vooraf of op de dag zelf. Bezoekers mogen in het autovrij gebied alleen parkeren op een standplaats of in een garage van de bewoner. Nergens anders.

Bewoners die een arts of een thuisverpleegkundige nodig hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. Zorgverstrekkers met een RIZIV­nummer mogen met een vergunning het autovrij gebied inrijden. Dit geldt ook voor organisaties die minder mobiele mensen of zieken vervoeren. Zij vragen die vergunning zelf aan.

Ook aannemers en leveranciers van diensten (bouwen, verbouwen, verhuisdienst, loodgieter …) mogen met een vergunning het autovrij gebied inrijden en zij kunnen die ook zelf aanvragen.

Wat met handelszaken, bedrijven, leveranciers, aannemers, organisaties?

Een handelszaak, school of bedrijf met eigen garage of parking in het autovrij gebied kan zijn bezoekers (werknemers, klanten, genodigden …) online registreren, zodat zij voor de duur van het bezoek een vergunning hebben om tot aan de parking te rijden. Er bestaat ook een vergunning voor bedrijven die buiten het autovrij gebied gevestigd zijn, én voor bedrijven die binnen dat gebied gevestigd zijn, maar daar geen garage of standplaats hebben.

Voor bijvoorbeeld aannemers en zorgverstrekkers, bestaan er verschillende types van vergunningen met eigen voorwaarden. Leveranciers mogen (met gemotoriseerde voertuigen) enkel leveren voor 11 uur en na 18 uur (rond de Overpoortstraat tussen 5 en 19 uur) en hebben daarvoor een vergunning nodig.

Er is een uitzondering voor duurzaam transport via het stadsdistributieplatform. Ook kotstudenten kunnen een vergunning aanvragen om grote aankopen of meubilair op te halen of af te zetten.

Hoe een vergunning aanvragen?

 

Wilt u een vergunning aanvragen? Dit kan vanaf 1 februari via dit e-loket

 

  • Bij de aanvraag via het e-loket heeft men zijn e­ID en een kaartlezer nodig
  • De vergunning is gratis.
  • De vergunning is gelinkt aan de nummerplaat.
  • Wie zelf geen internet heeft, kan de aanvraag invullen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Wat als men al een vergunning heeft?

Wie al een vergunning heeft die vervalt voor 14 februari moet die nog op de oude manier verlengen via www.mobiliteit.stad.gent/voetgangersgebied. Vervalt ze op of na 14 februari, dan kan men vanaf 1 februari een nieuwe aanvragen via het nieuwe e-loket.

Wat als men toch zonder vergunning het autovrij gebied inrijdt?

Aan de toegangen tot het autovrij gebied komen camera’s. Die doen niets anders dan een nummerplaat lezen en kijken of die is opgenomen in de lijst met vergunningen of vrijgestelde voertuigen. Is dat niet het geval, dan krijgt de eigenaar van het voertuig een GAS-boete van 55 euro.

Meer weten over de vergunningen en het toegangsbeleid?Bezoek de pagina