Bewonerszone 9 in Sint-Amandsberg wordt uitgebreid met een aantal straten. In sommige straten wordt er ook betalend parkeren ingevoerd.

In mei 2016 startte in Gent de invoering van het Parkeerplan. De stad werd ingedeeld in verschillende parkeerzones waar betalend parkeren geldt. Daarnaast werden alle bewonerszones hertekend. De grote evaluatie van het Parkeerplan loopt nog. Intussen worden er wel al een aantal voor de hand liggende aanpassingen doorgevoerd die een oplossing moeten bieden aan enkele knelpunten. Deze aanpassing aan zone 9 (vanaf 1 maart 2018) moet ervoor zorgen dat bewoners gemakkelijker een parkeerplaats vinden. 

Uitbreiding zone 9

Omgeving Rozebroekstraat

> Deze 5 straten worden toegevoegd aan zone 9, maar er wordt géén betalend parkeren ingevoerd: de Bromeliastraat, de Heiveldstraat (tot aan het kruispunt met de Salviastraat), de Oscar De Reusestraat, de Rozebroekstraat en de Salviastraat.

Omgeving Grondwetlaan

> De Grondwetlaan en de Striemenbergstraat worden vanaf donderdag 1 maart 2018 toegevoegd aan Bewonerszone 9 én er wordt betalend parkeren ingevoerd (groene tariefzone).

> De Zuidveenakkerstraat, de Moerlandstraat, een deel van de Hogeweg (van de Grondwetlaan tot het kruispunt met de Moerlandstraat), de Sint-Bernadettestraat (tussen de Hogeweg en de Staf Bruggenstraat) én de Paviljoenweg (tot het kruispunt met de August van Geertstraat) worden ook toegevoegd aan Bewonerszone 9, maar hier wordt géén betalend parkeren ingevoerd.

Bewoners uit deze straten kunnen, met een bewonersvergunning ook gratis parkeren in de omliggende straten waar wel betalend parkeren geldt. Zo vinden zij gemakkelijker een parkeerplaats in de buurt van hun woning. Na de uitbreiding van de zone worden er ook extra voorbehouden bewonersplaatsen voorzien. De timing daarvoor is nog niet gekend.

Een bewonersvergunning aanvragen 

Bewoners hebben recht op 1 gratis bewonersvergunning per domicilie. Een tweede vergunning kost 250 euro per jaar. Een bewonersvergunning kan men online aanvragen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf Gent. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Mobiliteitsbedrijf Gent: aan de balie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag op afspraak tussen 16.30 en 19 uur, gesloten op donderdag; telefonisch via tel. 09 266 28 00 of per mail via mobiliteit@stad.gent