Het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent wil scholen aanzetten om nog meer in te zetten op duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid.

Daarom voorziet de Stad Gent vanaf september 2018 extra subsidies voor scholen die daar acties voor opzetten. 

Scholen kunnen 2 soorten subsidies aanvragen.

  • Een school die zelf een sensibiliserende of educatieve actie opzet voor meer duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid, kan in aanmerking komen voor een subsidie tussen 500 en 1.500 euro. 
  • Als minstens 3 scholen samenwerken, dan kunnen zij een bedrag krijgen tot 6.000 euro. Zij kunnen dat budget bijvoorbeeld gebruiken om een fietspool op te starten voor verschillende scholen.

Niet alleen de school, maar ook oudergroepen kunnen een subsidie aanvragen, als de acties maar gericht zijn op duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. De Stad Gent wil met de subsidie een extra stimulans bieden aan scholen die inzetten op veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school. De scholen en oudergroepen kunnen elk jaar een aanvraag indienen, minstens 3 maanden voor de start van de activiteit.