Gent is de voorbije 65 jaar enorm veranderd. Stadsarcheologie Gent is gestart met het inscannen van honderden luchtopnames uit 1955.

Gent is de voorbije 65 jaar enorm veranderd. Wie herinnert zich nog hoe de stad er uitzag vóór de aanleg van de autosnelweg E17, de fly-over aan het Zuid of de ringvaart? In het kader van de ontwikkeling van geschikte instrumenten om het archeologisch onderzoek in Gent te ondersteunen is Stadsarcheologie Gent gestart met het inscannen van honderden luchtopnames uit 1955. Deze beelden zijn afkomstig van een vergeten luchtfotocollectie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Net na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met het nemen van duizenden luchtfoto’s ter ondersteuning van de talloze grootschalige infrastructuurwerken die in ons land werden uitgevoerd. Voor de vele openbare werken waren deze foto’s in het verleden onontbeerlijk, doch eens de projecten gerealiseerd waren, verloren ze hun nut. Vandaag zijn ze een unieke bron voor de studie van het landschap en het onroerend erfgoed. Deze beelden vanuit de lucht bieden een uniek zicht op de leefomgeving van onze ouders en grootouders en geven tegelijk een inkijk in de verstoringsgraad van het archeologisch bodemarchief.

Stadsarcheologie Gent is daarom gestart met het scannen van enkele reeksen luchtfoto’s van Gent en zijn omgeving. Dit moet resulteren in een dataset die voor verschillende toepassingen en voor allerhande doeleinden kan gebruikt worden.

©Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Algemene Technische Ondersteuning.