De Stad Gent voert begin 2019 herstelwerken uit aan het dak van het Groot Vleeshuis. Een grondige restauratie komt er vanaf 2024.

De Stad Gent voert begin 2019 herstelwerken uit aan het dak van het Groot Vleeshuis. Een grondige restauratie komt er vanaf 2024. Als preventieve maatregel voor de veiligheid van de voetgangers wordt nu al in de Vleeshuistragel, ter hoogte van het te renoveren gedeelte, een werfinrichting geplaatst.

Beperkte herstellingen

Om de dringende problemen met waterinfiltratie aan te pakken, werd architectenbureau Bressers gevraagd een ontwerp te maken voor beperkte herstellingen aan het dak. De uitvoering van deze herstellingswerken staat gepland begin 2019.

Om de veiligheid van de voetgangers te garanderen wordt nu al preventief een werfinrichting geplaatst, nl. rond de groenzone in Vleeshuistragel, ter hoogte van het te renoveren gedeelte. De wegel kan blijven gebruikt worden als doorsteek voor voetgangers.

Grondige restauratie

Momenteel wordt door de architect ook een grondig restauratiedossier opgemaakt voor de dakbedekking, de dakkap en de muren van het nog niet gerestaureerde deel van het Groot Vleeshuis. Streefdoel is om dit dossier eind 2018 klaar te hebben en een aanvraag voor erfgoedpremie in te dienen bij de Vlaamse Overheid. De gemiddelde wachttijd voor een dergelijke premie bedraagt ongeveer 5 jaar waardoor de uitvoering ten vroegste in 2024 kan beginnen.