In de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart komen er nieuwe verkeersborden om de parkeerregeling te verduidelijken.

Parkeren aan de kant van het water in de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart, was tot nu toe eigenlijk niet toegelaten. In de week van 19 februari worden er nieuwe verkeersborden geplaatst zodat het daar vanaf dan wel toegelaten is om er te parkeren. 

De afgelopen weken was er verwarring over het parkeerregime in de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart, aan de kant van het kanaal. Daar staan er sinds jaar en dag auto’s geparkeerd. Strikt genomen mocht dat niet, omdat die strook een ‘verhoogde berm’ is. Binnen de bebouwde kom mag men op een verhoogde berm niet parkeren. 

Parkeren toegelaten 

Het was niet de bedoeling om al die parkeerplaatsen te schrappen. Daarom komen borden aan het begin en het einde van de strook die duidelijk maken dat het wel toegelaten is om daar te parkeren. De Wegendienst plaatst de borden in de week van 19 februari (of de week nadien, afhankelijk van de weersomstandigheden). 

Betalend parkeren

Zowel in de Nieuwevaart als in de Gasmeterlaan geldt er betalend parkeren. Deze 2 straten liggen in de groene tariefzone. Bewoners met een bewonersvergunning mogen er gratis staan. Bezoekers moeten er tussen 9 en 19 uur betalen: maximaal 3 euro voor een hele dag.

Gratis voor bewoners

Bewoners mogen met hun bewonersvergunning gratis parkeren in hun eigen bewonerszone. Bewoners hebben recht op 1 gratis bewonersvergunning per domicilie. Een tweede vergunning kost 250 euro per jaar. Een bewonersvergunning aanvragen kan online via www.stad.gent/bewonersvergunning of aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf Gent

Opgelet. De Gasmeterlaan ligt in ‘Bewonerszone 6 Rabot’ en de Nieuwevaart in ‘Bewonerszone 7 Bloemekenswijk’. Met een bewonersvergunning mag men alleen gratis parkeren in de eigen bewonerszone.