Om de impact van het Circulatieplan goed te kunnen onderzoeken, zijn er cijfergegevens nodig.

Voor een grondige en goed gefundeerde evaluatie van het Circulatieplan is het noodzakelijk om over de nodige cijfergegevens te beschikken. Daarom worden er binnenkort metingen uitgevoerd. Zo kan het Mobiliteitsbedrijf gegevens verzamelen over de herkomst en bestemming van de verkeersstromen én over het aandeel doorgaand verkeer in de binnenstad.

Metingen met ANPR camera's

Om de metingen uit te voeren, en de verkeersstromen in kaart te brengen, worden er op strategische locaties ANPR camera’s geplaatst. In totaal komen er 72 camera's op 27 locaties. Deze ANPR camera's 'lezen' nummerplaten. Zo kan er bepaald worden waar een wagen de stad binnen- of buitenrijdt.

Vanaf 18 september worden de eerste camera's opgehangen, zodat ze tijdig allemaal actief zijn om op 5 oktober de telling uit te voeren. Ze worden bevestigd aan verlichtingsmasten of aan verkeersborden. Mocht er alsnog technisch iets fout gaan, dan wordt er enkele dagen later een nieuwe telling uitgevoerd.

Op donderdag 5 januari 2017 werd er een eerste keer een meting uitgevoerd (de nulmeting). Op donderdag 5 oktober wordt de tweede meting uitgevoerd, zowel tijdens de ochtend- als tijdens de avondspits. Ook in 2018 en 2019 zal er gemeten worden. 

Meting Dampoort

Specifiek voor de Dampoort is er nog een bijkomende meting voorzien. Daar is een telling gepland op donderdag 12 oktober 2017, tijdens de ochtend- en de avondspits. Om de verkeersstromen op dit complexe kruispunt in kaart te brengen, worden de motorvoertuigen aan alle in- en uitvalswegen van de Dampoort geregistreerd met ANPR camera’s.

Geen flitscamera's 

In januari 2017 werden er ook ANPR camera's ingezet om tellingen uit te voeren. Daar was toen wat commotie over omdat heel wat mensen dachten dat het ging om flitscamera's, maar dat is dus niet het geval. Het enige wat gemeten wordt is hoeveel wagens een bepaald punt passeren. Er wordt ook geen enkele koppeling gemaakt met persoonsgegevens.