Het openbaar onderzoek loopt van 4 februari tot 5 maart.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en zijn wijzigingen, een openbaar onderzoek wordt gehouden over het voorstel tot afschaffing van de buurtwegen 99 en 100 en gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nummer 139 ter hoogte van de Pontstraat in Drongen. Op hetzelfde moment wordt een openbaar onderzoek gehouden overeenkomstig de bepalingen van de Decreet van 08 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen betreffende de vaststelling van de rooilijn aan de Pontstraat.

Het dossier ligt ter inzage in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, Balie Bouwen, 3e verdieping - bureau 307, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09u tot 12u30, op woensdagnamiddag van 14u tot 16u en dinsdag op afspraak (09/266750) van 16u30 tot 19u.  De Balie Bouwen is gesloten op donderdag en zaterdag.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk, bij ter post aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1 te Gent, binnen de termijn van het onderzoek dat aanvangt op 4 februari 2019 en eindigt op 5 maart 2019.